Novi Pravilnik

LISTA LIJEKOVA HZZO-a: Postoji jedan strah; strah da će se sve više štedjeti na bolesnima

Ljerka Bratonja Martinović

Photo Edina Zuko/PIXSELL

Photo Edina Zuko/PIXSELL

Brine nas mogućnost zamjene lijekova bez transparentnih procesa i definirane razine znanstvenih dokaza – kažu iz udruga pacijenataZAGREB U petak, 8. veljače, završilo je e-savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova HZZO-a kao i o načinu utvrđivanja cijena lijekova kojim HZZO pokušava umanjiti troškove u nabavci lijekova na recept.


Predstavnici udruga uključenih u akciju »Ništa o nama bez nas« (Hrvatski savez dijabetičkih udruga, Zagrebačko dijabetičko društvo, Remisija, Društvo psorijatičara Hrvatske, Hrvatska udruga za ulcerozni kolitis i Cronhovu bolest, Krijesnica, Nismo same, SVE za NJU, Europa Donna Hrvatska, Savez društava multiple skleroze Hrvatske, MijelomCRO, DEBRA, Hrvatska udruga leukemija i limfomi, Dravet sindrom Hrvatska, Koalicija udruga u zdravstvu) boje se da će HZZO u namjeri štednje ograničiti dostupnost lijekova i liječenja pacijentima u Hrvatskoj.


– Udruge pacijenata uključile su se u e-savjetovanje, alarmirane nedorečenim promjenama u procesu dolaska lijekova na listu HZZO-a, koje bi mogle ograničiti dostupnost inovativnih lijekova i liječenja, kao i mogućnošću ukidanja osnovne liste lijekova i formiranje samo jedne liste, one Dopunske s nedefiniranom visinom doplate lijekova za pacijente.
Nakon čitanja predloženog Pravilnika, udruge pacijenata uočile su potencijalne zamke za sve dionike zdravstvenog sustava, osim naravno, za HZZO – kažu predstavnici Udruga. Pitaju se kako je HZZO u 2018. godini uspio uštedjeti više od 800 milijuna kuna, i znači li to da smo u 2018. otplatili desetinu duga u zdravstvu? Predstavnici pacijenata boje se da uštede idu na račun bolesnika.


– Često se spominju skupine lijekova sličnih terapijsko-farmakoloških svojstava i slični lijekovi koji bi trebali jedni druge nadomještati, iako u Hrvatskoj ne postoji Lista međusobno zamjenjivih lijekova. Brine nas mogućnost zamjene lijekova bez transparentnih procesa i definirane razine znanstvenih dokaza – kažu iz udruga pacijenata.


Pravilnik, osim toga, nigdje ne navodi kolika je visina sudjelovanja u cijeni lijeka propisanom receptom HZZO-a, niti postoje li različite razine sudjelovanja i kako su definirane. Nositeljima odobrenja za lijekove ograničava se predlaganje inovinativnih lijekova na listu HZZOa i proširenje indikacija za poznate lijekove. Time se, kažu, »destimulira dolazak inovativnih lijekova na hrvatsko tržište, kao i proširenje indikacija te ograničava dostupnost inovativnih lijekova«.