Udar na prava žena

Konzervativna revolucija ide dalje: Hrvatska neće donirati novac za globalnu kampanju “Ona odlučuje”

Tihomir Ponoš

Kampanja "She decides" pomaže najsiromašnije zemalje

Kampanja "She decides" pomaže najsiromašnije zemalje

Novac se namjerava utrošiti na spolno obrazovanje, planiranje obitelji, zdravstvenu, posebno ginekološku skrb te na prevenciju HIV-a, tj.  AIDS-aZAGREB Hrvatska Vlada ne namjerava donacijama podržati globalnu donatorsku kampanju »She decides« (Ona odlučuje) kojom se planira nadomjestiti 600 milijuna dolara s koliko je SAD pomagao nevladinim organizacijama koje promiču pravo na reproduktivno pravo žena, uključujući i pravo na siguran i legalan pobačaj, u najsiromašnijim zemljama svijeta.


Inicijativu »Ona odlučuje« pokrenula je nizozemska ministrica vanjske trgovine i razvojne suradnje Lilianne Ploumen ubrzo nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump 23. siječnja suspendirao dotada postojeći američki program pomoći. Vlada je u odgovoru na zastupničko pitanje Jošku Klisoviću iz SDP-a navela »uzimajući u obzir prethodno navedeno stajalište, Vlada Republike Hrvatske ne namjerava donacijama podržati ovu inicijativu«.


U tom »prethodno navedenom stajalištu« Vlada navodi da je Trump (kao i prethodni republikanski predsjednici od 1984.) ukinuo financiranje nevladinih organizacija koje u okviru međunarodne razvojne pomoći zagovaraju ili provode pobačaj. Vlada navodi da podržava Agendu 2030 UN-a o održivom razvoju i referira se na cilj kojim se želi postići jednakost spolova i osnažiti prava žena, te na mjeru kojom se želi osigurati univerzalan pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.
U odgovoru Klisoviću ne navodi se kako Vlada djelatno podržava navedeno iz Agende 2030. Programom američke pomoći do sada je obuhvaćeno oko 27 milijuna parova širom svijeta, a procjenjuje se da je svake godine spasio 11.000 života žena koje bi bile ugrožene nesigurnim i nestručnim pobačajem. Inicijativa »Ona odlučuje« ima mnogo šire ciljeve od sigurnog i legalnog pobačaja.


U Bruxellesu je 2. ožujka održana donatorska konferencija, a pravo na siguran pobačaj navedeno je kao peti, posljednji cilj. Prikupljeni novac namjerava se utrošiti na spolno obrazovanje, planiranje obitelji, zdravstvenu, posebno ginekološku skrb, te na prevenciju HIV-a, odnosno AIDS-a i drugih spolno prenosivih bolesti i to u najsiromašnijim zemaljama svijeta. Donatorsku konferenciju organizirale su vlade Belgije, Nizozemske, Danske i Švedske, a pozvani su predstavnici pedesetak država. Među njma, kako navodi Vlada u odgovoru Klisoviću, nije bio predstavnik Hrvatske.


Za sada je prikupljeno oko 30 milijuna eura. Iz odgovora Vlade može se zaključiti da Hrvatska kao članica EU-a neće podržati prijedlog da EU kao donator podrži inicijativu »Ona odlučuje«. Na pitanje hoće li to učiniti, Vlada odgovora da nema financijskog obećanja EK-a, a nije jasno ni hoće li »Ona odlučuje« postati novi globalni fond koji bi financirao EK, već je zasad to inicijativa za prikupljanje donacija.


Hrvatska, odnosno MVEP kojemu je na čelu Davor Ivo Stier, zauzela je konzervativne i prilično usamljene stavove kada je riječ o reproduktivnim pravima unutar EU-a. Hrvatska je stajališta o zaključicima Europskog vijeća o prioritetima EU u forumima UN-a za ljudska prava po pitanju reproduktivnih prava dio diplomata ocijenio ultrakonzervativnima, a u nedavnom prijedlogu Nacionalnog i Akcijskog plana borbe protiv diskriminacije među izbačenim mjerama bile su i one koje se tiču reproduktivnog prava i zdravlja, uključujući i pravo na pobačaj, pa se odluka Vlade da ne podrži inicijativu »Ona odlučuje« uklapa u ultrakonzervativnu politiku koju po tom pitanju pokušava voditi Vlada.