ZAPOŠLJAVANJE LIJEČNIKA

Karlovačka bolnica i riječki Medicinski fakultet nastavljaju suradnju na praktičnoj edukaciji studenata

Hina

Foto R. BRMALJ

Foto R. BRMALJ

Umjesto pripravničkog staža, koji je prije trajao različito – godinu dana, dvije godine i pet mjeseci, uvedena je mogućnost da se liječnici zapošljavaju kao sekundarci, kao asistenti liječnika u zdravstvenim ustanovamaKARLOVAC – U povodu uspješne suradnje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i karlovačke Opće bolnice, kao jedne od njegovih nastavnih baza, u srijedu je na maloj svečanosti najavljen plan da se od iduće akademske godine ta suradnja proširi.


Dekan Medicinskog fakulteta Tomislav Rukavina tom je prigodom rekao da za dio izobrazbe svojih studenata u Karlovcu od Ministarstva zdravstva već dvije godine imaju dopusnicu te kako se u tom razdoblju pokazalo da je uspostavljen kvalitetan odnos i da je 130 studenata na kraju studija dobilo »nužno samopouzdanje za rad na pragu profesionalne karijere«.


Od prošle je godine ukinut pripravnički staž, što je bitna promjena u sustavu obrazovanja doktora medicine, rekao je Rukavina i dodao da se studenti u Hrvatskoj nakon završetka studija ne osjećaju dovoljno sigurni u praktičnom radu.
Umjesto pripravničkog staža, koji je prije trajao različito – godinu dana, dvije godine i pet mjeseci, uvedena je mogućnost da se liječnici zapošljavaju kao sekundarci, kao asistenti liječnika u zdravstvenim ustanovama.


»Mi smo zbog toga osmislili postupni prijelaz da se negdašnji staž integrira u zadnju godinu studija, da se jedan semestar provodi stalno u nekom praktičnom radu u zdravstvenim ustanovama, a u ovoj se sredini naši studenti dobro osjećaju, štoviše – nakon prakse vide da tu mogu graditi svoj život i karijeru te se dio njih upravo tu zaposlio«, rekao je dekan Rukavina.


Naime, dodao je ravnatelj karlovačke bolnice Ervin Jančić, od 130 riječkih studenata 25 njih vratilo se na osposobljavanje uz rad, a još se toliko njih javilo i na natječaj da bi specijalizaciju željeli obaviti u Općoj bolnici u Karlovcu iako su iz raznih krajeva Hrvatske.


»Pokazali su visoko znanje, ali i volju da ostanu kod nas«, rekao je Jančić, koji je i naslovni docent Medicinskog fakulteta u Rijeci.


Prodekanica za nastavu Ivana Marić je objasnila da u sklopu kolegija simulacije kliničkih vještina, koji se u teoriji u Rijeci provodi i na medicinskim lutkama, studenti šestu, zadnju godinu studija u turnusima po osam dana provode i u karlovačkoj bolnici.


Od sljedeće će se godine cijeli semestar pretvoriti u praktičnu nastavu uz kolegije simulacije kliničkih vještina te liječničke vještine 1 i 2 u Karlovcu, Rijeci, Opatiji, Lovranu, Rabu, Lopači, Crikvenici i Zagrebu jer su se studenti nakon završetka studija žalili na nedostatak prakse.


Marić je istaknula i da studentima odlazak u manju bolnicu u edukaciji mnogo znači jer lakše stječu znanja na »više različitih radilišta«.


Rečeno je to uz novopostavljenu ploču MedRi u hodniku glavnog ulaza u karlovačku Opću bolnicu, čime se dodatno želi istaknuti da je ta bolnica nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.