Posao na pola puta

Javni bilježnici od sudova preuzimaju sređivanje zemjišnih knjiga, a geodeti moraju izmjeriti još “pola Hrvatske”

Hina

Goran Stanzl/PIXSELL

Goran Stanzl/PIXSELL

Obnova zemljišnih knjiga bilježnicima će se dodjeljivati za područje gradskih četvrti u kojima imaju sjedištePremda je započeo još 2003., postupak sređivanja zemljišnih knjiga došao je na pola puta, što znači da još je daleko od završetka, piše u nedjelju Jutarnji list.


Portal Uređenazemlja, na kojem su objedinjeni podaci iz katastra i zemljišnih knjiga, već je dulje u funkciji, no podaci koje sadrži i dalje se usklađuju, a zemljišne knjige prolaze proces obnove.


Da bi se postupak obnove zemljišnih knjiga dovršio, geodeti trebaju izmjeriti još pola Hrvatske, a kad obave taj posao, njihovi se podaci moraju unositi u nove evidencije koje će se uskladiti s evidencijama koje već postoje u zemljišnim knjigama. Moraju se uskladiti svi tehnički podaci o parceli, ali isto tako i oni koji se odnose na vlasništvo.
Cijeli taj postupak znači obnovu zemljišnih knjiga koju sudovi prema Zakonu o zemljišnim knjigama iz 2019. i 2022. mogu prepustiti javnim bilježnicima kao povjerenicima suda.


Općine i gradske četvrti Ministarstvo pravosuđa i uprave u petak je u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću pustilo Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku osnivanja i obnove zemljišne knjige.


Pravilnik ima samo 15 članaka po kojima sud može bilježnicima povjeriti poslove osnivanja i obnove zemljišne knjige, što znači da mogu raditi i nacrte odluka povodom prijava i prigovora u postupku.


Obnova zemljišnih knjiga bilježnicima će se dodjeljivati za područje gradskih četvrti u kojima imaju sjedište. Ako u nekoj općini ili gradskoj četvrti za koju treba obnoviti ili osnovati zemljišnu knjigu nema javnog bilježnika ili onaj koji postoji iz nekog razloga to ne može raditi, posao će se povjeriti onome u susjednoj općini, piše novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma.