KONAČNO SE RADI

Istražili smo u kojoj su fazi radovi u Krešimirovoj, odgovorni tvrde da neće biti probijanja roka

Biljana Savić

Foto D. ŠKOMRLJ

Foto D. ŠKOMRLJ

Dosad su izvođači radova, GP Krk i Godina položili oko 50 posto od predviđenih cjevovoda. Izvedeni su iskopi u koje je ugrađeno 613 metara cijevi sanitarnog kolektora i 501 metar vodoopskrbnog cjevovoda. U tijeku je ugradnja betonskih rubnjaka na više lokacija. U planu je parkiralište ispred zgrade nekadašnjeg Gracianija prenamijeniti u vozne trake kako bi se na preostalim dionicama omogućilo istovremeno nesmetano prometovanje i daljnje izvođenje radova, najavljuju nam u ViK-u i naglašavaju da se zahvati na gradilištu nisu odvijali bez poteškoćaRIJEKA – Činilo se da nikad neće proći dugačka godina prometnog kolapsa, prašine, improviziranih ograda i cijevi u jednoj od najfrekventnijih riječkih prometnica, Krešimirovoj ulici, jer građevinski radovi u cilju njene rekonstrukcije posve su izmijenili vizuru svega u njenoj blizini, izmjestili autobusna stajališta, pješačke prijelaze, srezali prometne trake na pola i prilično stanjili živce građana.


A, hoće, završit će.


Blagdanska stanka


Iz ViK-a nam poručuju da u ovom trenutku ugovoreni rok završetka radova nije promijenjen. Poručuju da, ako i kad dođe do pomicanja roka završetka radova, bit će sklopljen aneks ugovora te da će o tome javnost biti pravovremeno upoznata.
Dakle – radovi bi krajem svibnja ili u lipnju, ako ne dođe do nekih izmjena, trebali biti gotovi, a veliki pomaci vide se već i sad gotovo pet mjeseci prije dugoiščekivanog dana za sve vozače i građane Rijeke.


Dakle, nakon kraće blagdanske stanke nastavljeni su radovi u Krešimirovoj ulici u kojoj se realiziraju investicije KD-a Vodovod i kanalizacija d.o.o., Hrvatskih cesta i Grada Rijeke.


Na lokaciji gotovo samog središta grada ViK izvodi radove koji obuhvaćaju rekonstrukciju i izgradnju transportnog kanalizacijskog kolektora uz rekonstrukciju postojećeg vodovoda i polaganje DTK mreže, na trasi dužine od oko jednog kilometra koja se proteže od raskrižja s Ulicom Blaža Polića do raskrižja s Ulicom Milutina Barača.


– Dosad su izvođači radova GP Krk d.d. i Godina d.o.o. položili oko 50 posto od ukupno predviđenih cjevovoda.


Točnije, izvedeni su iskopi u koje je ugrađeno 613 metara cijevi sanitarnog kolektora i 501 metar vodoopskrbnog cjevovoda. U tijeku su ugradnja betonskih rubnjaka na više lokacija kao i uspostava novog režima prometovanja.


U planu je parkiralište ispred zgrade nekadašnjeg Gracianija prenamijeniti u vozne trake kako bi se na preostalim dionicama omogućilo istovremeno nesmetano prometovanje i daljnje izvođenje radova, najavljuju nam u ViK-u i naglašavaju da se zahvati na gradilištu nisu odvijali bez poteškoća.


Podsjetimo, nakon prvotne potrebe za izmjenom projektne dokumentacije, pronalaska arheološkog nalazišta i nužnosti dodatne zaštite povijesne aleje sukladno zahtjevima gradskog Konzervatorskog odjela, izvođenje radova dodatno su usporile obilne i dugotrajne oborine kojih se nerado sjećamo.


– U takvim nepovoljnim okolnostima bilo je teško osigurati potreban rezultat zbijenosti tla koji je nužan za betonske radove na izradi nosive ploče, komentiraju u ViK-u i najavljuju da će se u danima koji slijede nastaviti iskopi za potrebe polaganja sanitarnog kolektora i vodovoda te zasipavanje već izvedenog sanitarnog kolektora, a slijedi i nastavak postavljanja betonskih rubnjaka.


Također se planira započeti s betoniranjem betonske ploče koja se postavlja prije završnih asfalterskih radova.


Prometne glavobolje


Svi ovi radovi u Krešimirovoj koji nas časte glavoboljom obuhvaćaju potpunu rekonstrukciju kolnika na sva četiri prometna traka, na potezu od Žabice do Mlake, uz izgradnju novog kanalizacijskog kolektora, vodovodne mreže, sustava odvodnje te druge prateće infrastrukture.


Radovi su, podsjetimo, i ako to ikome išta znači dok se nalazi u prometnom kolapsu, dio velikog projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka« koji je sufinanciran EU novčanim sredstvima.


U ViK-u naglašavaju da je provedba EU projekta »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka« započela ranije od trenutačno građanima najpoznatijih radova, ovih u Krešimirovoj ulici.


Prvi zahvati na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture u sklopu tog projekta izvršeni su 2017. i 2018. godine na području naselja Škurinjska Draga, Martinkovac i Marinići. Riječ je o investicijama koje su se provodile na lokacijama na kojima se spomenuti EU projekt preklapao s planovima ostalih javnih izvršitelja.


– Upravo da bi se izbjegla nepotrebna višestruka kopanja, troškovi u okviru gradnje i neizbježni prometni zastoji i gužve, ti su radovi izvođeni koordinirano i istovremeno.


Detaljnije, na području naselja Martinkovac izgrađen je 200 metara dugačak rasteretni kanalizacijski kolektor. Vrijednost investicije je nešto veća od milijun i 400 tisuća kuna od čega je kroz Operativni program »Konkurentnost i kohezija«osigurano 930 tisuća kuna bespovratnih EU sredstava. Preostali dio činila su sredstava državnog proračuna, Hrvatskih voda i ViK-a.


Potom je u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga u 2017. realizirana i izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda u dužini od 300 metara, ukupno vrijedna gotovo 496 tisuća kuna od čega je oko 350 tisuća bespovratnih europskih sredstava.


Preostali iznos činila su sredstva državnog proračuna, Hrvatskih voda i našeg Komunalnog društva, točnije sredstva iz naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje onih jedinica lokalnih samouprava na čijem području se projekt izvodi, podsjećaju u ViK-u.


Sve super, sve pet


Posljednja investicija koju je bitno spomenuti, a dio je dosad realiziranih aktivnosti u sklopu ovog velikog EU projekta aglomeracije Rijeka, izgradnja je vodno-komunalne infrastrukture na Marinićima.


Riječ je o 240 metara fekalne kanalizacije i 180 metara vodovoda u okviru izgradnje kružnog raskrižja Marinići.


Ukupna vrijednost radova iznosila je milijun i 41 tisuću kuna. Od toga je nešto više od 700 tisuća kuna dobiveno iz europskog Kohezijskog fonda, dok je preostali dio sufinanciran sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda i Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o.


Projektom »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka« predviđena je izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica s istovremenim izvođenjem radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje.


Sve super, sve pet, odličan projekt, štoviše hvalevrijedan, koristan i nužan, ali svi ipak razmišljamo malo površnije i čekamo da Krešimirovova ulica postane ulica protočnosti, koja je preživjela godinu dana kopanja.