Stanje fakata

Iako javnost ima drugačiji dojam, broj zaposlenih u javnom sektoru već pet godina rapidno pada

Tihomir Ponoš

U Hrvatskoj sve manje zaposlenih u javnom sektoru / Foto Vedran KARUZA

U Hrvatskoj sve manje zaposlenih u javnom sektoru / Foto Vedran KARUZA

U ministarstvima, državnim upravama, pravosudnim tijelima godinama se smanjuje broj službenika i namještenikaZAGREB – Broj zaposlenih u Hrvatskoj u javnomsektoru – ministarstvima, državnim upravnim organizacijama, središnjim državnim uredima, pravosudnim tijelima i drugome – i dalje je u upornom laganom padu. Taj se broj smanjuje godinama, a veće ubrzanje bilježi se u posljednjih pet godina.


Prema podacima objavljenim u »Statističkom prikazu«, publikaciji Ministarstva uprave, u javnom je sektoru posljednjega dana prošle godine bilo zaposleno 55.092 državna službenika i 4.032 namještenika, ukupno 59.124. To je za 643 zaposlena manje nego posljednjega dana 2015. godine.


Najviše je smanjen broj zaposlenih u apsolutnoj brojci tamo gdje ih je i najviše zaposleno – u ministarstvima. Ta je brojka u godinu dana smanjena za 379 zaposlenih i sada je službenika 41.409. Gledano u postotku znatno više je u 2016. godini smanjen broj zaposlenih namještenika u ministarstva, s 1.639 na 1.541.
Manji broj zaposlenih bilježi se u gotovo svim kategorijama. U državnim upravnim organizacijama je službenika i namještenika 44 manje nego lani (sada ih je 2.970). U središnjim državnim uredima ih je 214, što je 67 manje. U stručnim službama i uredima Vlade plaću iz proračuna prima 457 ljudi (prije 503).


Malo smanjenje zabilježeno je i u zaposlenima u uredima državne uprave u županijama, za 52. Broj zaposlenih službenika i namještenika prošle je godine malo povećan u Oružanim snagama, pravosudnim tijelama i ostalim državnim tijelima. U tim je kategorijama 24 zaposlenih više i sada ih je 10.147.


Prije 13 godina, u vrijeme početka prvog mandata Vlade Ive Sanadera zaposlenih je službenika i namještenika bilo 64.858. Taj broj se u dva mandata Vlade HDZ-a vrlo polagano smanjivao. Vlada Zorana Milanovića je na početku svog mandata, početkom 2012. godine zatekla 63.129 i u četiri godine postepno tu brojku smanjila za nešto manje od 3.500, a u pet je godina smanjena za 4.005 zaposlenih ili za 6,3 posto.