HZMO

Zahtjeve za doplatak za djecu treba podnijeti do 1. ožujka. Dohodovni cenzus i dalje je 2.328,20 kuna, a evo i drugih uvjeta

Hina

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Također, zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik u područnoj službi/uredu HZMO-a, a moguće ga je podnijeti i putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani.ZAGREB – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) pozvao je danas korisnike da podnosu zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu do 1. ožujka 2022., kako bi bez prekida mogli nastaviti primati doplatak i u ovoj  godini.


Dohodovni cenzus i dalje iznosi 2.328,20 kuna prosječno mjesečno po članu kućanstva, odnosno 70 posto proračunske osnovice koja za 2022. godinu iznosi 3.326,00 kuna, priopćeno je iz HZMO-a.


Zahtjev za doplatak za djecu podnosi se područnoj službi/uredu HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja, a može se predati i u Mirovinskim informativnim centrima u Zagrebu (Gradišćanska 26), Splitu (Matoševa 3), Osijeku (J. J. Strossmayera 3) i Rijeci (Titov trg 8A) kao i u poštanskim uredima na području RH.
Također, zahtjev se može podnijeti i usmeno u zapisnik u područnoj službi/uredu HZMO-a, a moguće ga je podnijeti i putem e-Usluga HZMO-a u sustavu e-Građani.


Iz HZMO-a ističu da je uz zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, potrebno za sebe i druge članove kućanstva dostaviti potvrdu poslodavca o svoti naknade koju je isplatio zbog bolovanja na teret sredstava HZZO-a, potvrde centra za socijalnu skrb o ostvarenoj novčanoj naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja te o udomiteljskoj naknadi i potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu.


Ukupni dohodak kućanstva ostvaren u RH kao i status o redovitom školovanju djece utvrđuje se službenim putem te uz zahtjev nije potrebno prilagati dokaze o dohotku ili naknadama ostvarenim u prethodnoj kalendarskoj godini kao ni školske potvrde. Iznimka su potvrde o školovanju djece u inozemstvu.


Poslovi rješavanja o pravu na doplatak za djecu, primjenom uredbi EU, obavljaju se u svim područnim službama i područnim uredima HZMO-a. Iznimno od toga, zahtjevi podnositelja koji imaju prebivalište odnosno boravište na području Karlovca i Siska, rješavat će do daljnjega Područna služba u Zagrebu (Andrije Žaje 44).


Uvjeti za ostvarivanje prava doplatka za djecu


Iz HMZO-a podsjećaju da je za ispunjenje uvjeta za ostvarivanje prava doplatka za djecu potrebno da podnositelj zahtjeva ima hrvatsko državljanstvo ili status stranca s odobrenim stalnim boravkom i da ima neprekidno prebivalište u Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva; da ima status azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili status člana njihove obitelji prema propisima o azilu; da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 posto proračunske osnovice (2.328,20 kn); da podnositelj zahtjeva živi u kućanstvu s djetetom te da podnositelj zahtjeva uzdržava dijete.


Pravo na doplatak za djecu – za dijete s utvrđenim težim ili teškim invaliditetom kao i za dijete smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja, ostvaruje se neovisno o ukupno ostvarenom dohotku kućanstva.


Kućanstvo podnositelja zahtjeva doplatka za djecu čine bračni/izvanbračni drug i članovi obitelji, pod uvjetom da zajedno žive, privređuju i troše ostvareni ukupni dohodak.


Ako su podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva ostvarili dohodak ili mirovinu iz inozemstva, uz zahtjev treba priložiti kopiju ugovora o radu u inozemstvu i dokaze o visini navedenih primanja u neto iznosu.


Svima koji zahtjev podnesu nakon 1. ožujka 2022. pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, kao i onima koji zahtjev podnose prvi put.


Iznimno, za novorođeno dijete pravo se priznaje od dana rođenja djeteta, ako je zahtjev podnesen u roku od mjesec dana od dana rođenja djeteta.


Osobe koje su zaposlene u drugim državama članicama EU, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) ili Švicarskoj Konfederaciji, a njihov bračni, izvanbračni ili razvedeni drug je zaposlen u Hrvatskoj i djeca imaju prebivalište u Hrvatskoj, kao i izaslani radnici – zahtjev za doplatak za djecu obavezno podnose u Hrvatskoj.


Korisnici kojima zahtjev za doplatak za djecu, podnesen u prethodnoj godini, još nije riješen u Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji te korisnici kojima je u tijeku žalbeni ili sudski postupak, također trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava u tekućoj godini.


Iz HZMO-a napominju da korisnicima kojima od 1. ožujka 2022. u odnosu na prethodnu godinu nije utvrđena promjena u visini doplatka za djecu, doplatak će se nastaviti isplaćivati temeljem ranijeg rješenja. Rješenja se donose korisnicima kojima se visina doplatka smanjuje ili povećava ili kojima u 2022. prestaje pravo na doplatak za djecu.


Radi ostvarivanja prava na doplatak za djecu u drugim državama članicama EU, EGP-a ili Švicarskoj Konfederaciji, HZMO ne izdaje potvrde o (ne)primanju doplatka za djecu u Hrvatskoj jer se te informacije među državama razmjenjuju službenim putem.


Sve informacije vezane uz podnošenje zahtjeva za doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 kao i na mrežnim stranicama HZMO-a.