Usporedba

Hrvatske tarife za LNG su ipak među nižima u Europi. U Italiji su skuplje – četiri puta

Bojana Mrvoš Pavić

 Tarifa zakupa na Krku iznosi 1,39, odnosno 1,25 eura po megavatsatu te je konkurentna u usporedbi s tarifama na   terminalima u EU-u, kažu u LNG-u Hrvatska. Naveli su i primjer  terminala u talijanskom Rovigu, gdje tarifa  iznosi 4,92 eura/MWhZAGREB Prema izjavama mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjártóa, o čemu je ranije pisao naš list, cijena zakupa kapaciteta na budućem omišaljskom plutajućem LNG terminalu značajno je iznad tržišne, i »nerazumna« je, pa se Mađari za zakup terminala zasad nisu javili. Nitko, zapravo, osim Ine i HEP-a nije. Na pitanje jesu li doista postavili nerazumno visoke cijene, iz LNG-a Hrvatska našem je listu odgovoreno kako tarifa zakupa na Krku iznosi 1,39, odnosno 1,25 eura po megavatsatu te je »konkurentna u usporedbi s tarifama na LNG terminalima u EU-u«. Naveli su i primjer terminala u talijanskom Rovigu, koja iznosi 4,92 eura/MWh.


Realna cijena


Za razliku od tržišne cijene plina koji će stizati na terminal, tarife zakupa terminala su regulirane, i donosi ih Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), koju smo stoga pitali je li, s obzirom na četiri puta viši iznos tarifa na talijanskom terminalu, Hrvatska na svome zapravo postavila preniske cijene, samo kako bi privukla više zakupaca. Kako je HERA cijene zakupa fiksirala na period od dvadeset godina – od 2021., kad se očekuje da će terminal na Krku proraditi, pa do 2040. godine – znači da se, tom logikom, Mađari, ako je razlog njihovog nejavljanja na zakup doista tarifa, do daljnjega javiti niti neće.Iz HERA-e odgovaraju kako je zakupna tarifa na Krku realno postavljena te da se tarife na europskim terminalima razlikuju i do 40 puta. Jednako tako, napominju, i razlike tarifa na terminalima unutar iste države mogu biti višestruke. Prema »Izvješću o uklanjanju prepreka na LNG tržištu plina« iz 2017. godine, koje je izradio Council of European Energy Regulators, navodi HERA, tarife za korištenje standardnog paketa usluga – koji uključuje prihvat, skladištenje i uplinjavanje tisuću GWh plina – na 13 europskih terminala kreću se u rasponu od 0,10 do 3,87 eura po megavatsatu. »Tako korisnik terminala Panigaglia u Italiji za navedeni standardni paket usluga plaća 0,69 eura/MWh, dok će u Rovigu platiti 3,87 eura, iz čega proizlazi da razlika u razini tarifa za korištenje terminala i unutar iste države može biti višestruka«, odgovara HERA. Hrvatske su tarife, dakle, među nižima, ali ne i najniže. HERA je, kako pojašnjava, odluku o tarifama za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina na krčkom terminalu donijela u lipnju prošle godine, za period do 2040. godine, i za četiri različita scenarija planiranih zakupa kapaciteta terminala.

Razlike raspona


»Vezano za vaš upit u kojem tražite pojašnjenje zbog čega su tarife zakupa na budućem plutajućem terminalu na Krku nekoliko puta niže od tarife u talijanskom Rovigu, napominjemo kako uočene razlike raspona tarifa mogu biti posljedica višestrukih razloga. Razlike mogu biti rezultat specifičnosti infrastrukture s primijenjenim različitim tehnološkim rješenjima, zatim razlike u veličini terminala i ekonomije razmjera, razlike u starosti infrastrukture i povezane neamortizirane vrijednosti regulirane imovine, kao i same razine korištenja infrastrukture terminala i svih dodatnih usluga obuhvaćenih tarifom. Razlike u strukturama tarifa i politike raspodjele troškova nisu usporedive među terminalima«, zaključuje HERA.