Gužva na desnici

Hrvatska stranka prava (HSP) traži brisanje svih pravaških stranaka registriranih nakon nje

Hina

Karlo Starčević / Foto: D. ŠKOMRLJ

Karlo Starčević / Foto: D. ŠKOMRLJ

HSP citira zakon o političkim strankama koji u čl. 11. st.1 kaže da će se »odbiti zahtjev za upis u registar političkih stranaka ako se naziv jasno ne razlikuje od naziva već registriranih političkih stranaka«.Hrvatska stranka prava (HSP) izvijestila je u ponedjeljak da je podnijela Ministarstvu uprave zahtjev da se iz registra političkih stranaka izbrišu sve stranaka koje su registrirane nakon HSP-a, a u svom imenu imaju naziv »stranka prava« ili »pravaški/ko.«


»Hrvatska stranka prava je najstarija politička stranka, osnovana 1861. godine i prva stranka koja nosi u svome imenu uz pridjev Hrvatska i naziv stranka prava koja je registrirana u demokratskoj Republici Hrvatskoj i to 27. veljače 1990. godine i registrirana pod rednim brojem 19 u Registru političkih stranaka. Slijedom navedenog Hrvatska stranka prava – HSP je stranka koja je baštinik i sljednik stranke koju su 1861. godine osnovali Otac Domovine dr. Ante Starčević i Eugen Kvaternik – Rakovički, navodi se u priopćenju koje je potpisao predsjednik HSP-a Karlo Starčević.


HSP citira zakon o političkim strankama koji u čl. 11. st.1 kaže da će se »odbiti zahtjev za upis u registar političkih stranaka ako se naziv jasno ne razlikuje od naziva već registriranih političkih stranaka«.
»Nameće se pitanje kako je moguće da u Registru političkih stranka Republike Hrvatske imamo registrirano šest stranka koji u svome nazivu ima riječ »stranka prava« ili »pravaški/ko«, a nema pet ili šest stranka koje u svom nazivu imaju Hrvatska demokratska zajednica ili Socijaldemokratska partija sa svim prefiksima ili sufiksima, te su uz to što su nezakonito registrirane kopirale su i grb i znakovlje Hrvatske stranke prava – HSP?« – naveo je HSP.


Ocjenjuje da je kod registracije tih stranaka došlo do očitog kršenja zakona i da se kod registracije stranka koje u svom imenu imaju »stranka prava« ili »pravaški/ko«, postupalo protuzakonito, te ističe da je podnio Ministarstvu uprave zahtjev za donošenje rješenja o brisanju političkih stranaka, koje su registrirane nakon Hrvatske stranke prava – HSP, a u svom imenu imaju naziv »stranka prava« ili »pravaški/ko.«


»Posljednji takav vjerodostojan slučaj bio je kada je Ministarstvo uprave 4. listopada 2016. godine donijelo rješenje kojim se odbija zahtjev Ivana Vilibora Sinčića podnesen u ime političke stranke pod nazivom Živi zid-Ivan Vilibor Sinčić, uz obrazloženje da u konkretnom slučaju naziv novoosnovane političke stranke sadrži dio naziva već registrirane političke stranke, te se također pozivaju na članak 11. Zakona o političkim strankama«, priopćio je HSP i poručio kako im je cilj konačno uvođenje reda na pravaškoj političkoj sceni, a sve pod krilaticom »HSP dom svih pravaša«.