Akcijski plan

Hrvatska pokreće poseban program za rano otkrivanje raka prostate. U pilot uključeno 10.000 muškaraca

Portal Novi list

Ilustracija / Foto Josip Regovic/PIXSELL

Ilustracija / Foto Josip Regovic/PIXSELL

Pokrećemo Poseban program za probir i rano otkrivanje raka prostate za 10.000 muškaraca u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji za što je osigurano preko 300.000 eura, rekao je Vili Beroš“Akcijskim planom protiv raka, mobiliziramo sve resurse usmjerene prema ciljanoj borbi protiv malignih bolesti uključujući i rak prostate. Kao što smo ranije najavili, sada pokrećemo Poseban program za probir i rano otkrivanje raka prostate koji će se u pilot fazi provoditi na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.


Plan je obuhvatiti 10.000 muškaraca, a za provedbu su osigurani svi preduvjeti i organizacijski i financijski. Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 31. siječnja ove godine osigurano je preko 300.000 eura za provedbu programa.


Na taj način činimo ključan korak prema realizaciji Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate što nas svrstava među prve države u Europi i svijetu koje provode takav program.
Specifičnost Posebnog programa je snimanje multiparametrijskom magnetskom rezonancijom, a model provedbe programa izradilo je Povjerenstvo za izradu nacrta Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate pod vodstvom akademika Željka Kaštelana.


Ovim putem se zahvaljujem akademiku Kaštelanu kao i svim članovima Povjerenstva jer, osim što su usmjereni na rano otkrivanje raka prostate, pridonose provedbi reformskih mjera te Akcijskog plana protiv raka kao i reformi zdravstvenog sustava s pacijentom u fokusu“, izjavio je ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. povodom obilježavanja Svjetskog dana bolesnika.


Uključivanjem multiparametrijske magnetske rezonancije u sklopu Posebnog programa za probir i rano otkrivanje raka prostate pruža se mogućnost vizualizacije sumnjivih promjena u prostati u kombinaciji s procjenom individualnog rizika.


Ukoliko se dijagnosticira rak prostate, odluka o liječenju svakog pacijenta bit će donesena kroz odluku multidisciplinarnog konzilija koji će osigurati najbolji pristup liječenju za svakog pacijenta i podići kvalitetu liječenja raka prostate.


„Ovakav pristup je temeljen na preporukama Europskog vijeća iz prosinca 2022. godine i Hrvatska je ovim pravodobno osmišljenim programom jedan od predvodnika u Europskoj uniji. Prije provedbe na nacionalnoj razini u prvoj godini planiramo provesti ovaj program na razini Grada Zagreba i Zagrebačke županije gdje su u program uključeni svi domovi zdravlja, a dodatna dijagnostika i liječenje se provode u Kliničkom bolničkom centru Zagreb i Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice.


U navedeni program uključujemo 10.000 muškaraca u dobnoj skupini od 55 do 69 godina, kada raste pojavnost raka prostate, te nam je cilj uvidjeti potencijalna uska grla u zdravstvenom sustavu i odrediti mjere kojima ćemo osigurati uspješno provođenje programa na nacionalnoj razini.


Naglasio bih kako ovaj program probira počiva na suradnji niza specijalnosti. Osobito se zahvaljujemo liječnicima obiteljske medicine koji su iskazali spremnost za sudjelovanje u programu, a kako od njih počinje put našeg pacijenta kroz sustav, vjerujemo da će njihovim angažmanom u program biti upućeni građani kojima je ovaj program namijenjen“, istaknuo je predsjednik Povjerenstva za izradu nacrta Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate akademik Željko Kaštelan.


“Sve navedeno je dio Akcijskog plana protiv raka, što uključuje i provedbu Nacionalnih preventivnih programa. U okviru reforme zdravstva analizirali smo sve nacionalne preventivne programe, te pristupili reviziji postojećih i uvođenju novih, sve kako bi došli do boljih rezultata u prevenciji i liječenju onkoloških bolesti.


Tako je već u početnoj fazi reforme, napravljena revizija i donesen redefiniran Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice.


Uvedeni su i novi Nacionalni program prevencije i ranog otkrivanja melanoma, Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća i spomenuti novi, koji se uvodi – Nacionalni program ranog otkrivanja raka prostate. Dodatni zaokret prema preventivi činimo kroz jačanje zdravstvene pismenosti i uvođenje preventivnih zdravstvenih pregleda.


U aspektu liječenja, zahvaljujući ulaganju od 55,4 milijuna eura osiguranih iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost osigurali smo i povijesnu nabavku 21 linearnog akceleratora za javni zdravstveni sustav kao i donošenje Nacionalne onkološke mreže i Nacionalne baze onkoloških podataka za povezivanje, praćenje i optimalno liječenje onkoloških pacijenata.


U sustav smo uveli i onkološke uputnice čiji rezultati su već vidljivi u značajnom smanjenju čekanja na obradu onkološki suspektnih pacijenata u roku od 4 do 7 dana, a u postupku je uvođenje mjerenja ishoda liječenja.


Kada rezimiramo dosad učinjeno u području borbe protiv raka – ostvarili smo konkretne rezultate i snažnim intenzitetom planiramo daljnje aktivnosti za naše građane i onkološke pacijente. Naš dugoročni cilj je izgradnja novih temelja zdravstvenog sustava sa ciljem poboljšanja i rasta zdravstvenih pokazatelja, odnosno, smanjiti pojavnost i smrtnost od raka te povećati kvalitetu života oboljelih od raka u Hrvatskoj“, zaključio je ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.