Are you Syrious

Forum 2020. pozvao premijera da se založi za reformu EU sustava azila: Jedno pričate, a sasvim drugo radite

Hina

Foto Vlada RH

Foto Vlada RH

U protekle četiri godine nismo vidjeli da ste se za takvu politiku aktivno i suvereno zalagali. Upravno suprotno - dopustili ste da Hrvatska na sebe od EU preuzme težak teret - teret nehumanog postupanja i kršenja ljudskih prava izbjeglica i migranata, istaknuli su u pismuZAGREB Centar za mirovne studije i Are you Syrious uputili su u srijedu otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću u kojem ga pozivaju da se založi za reformu zajedničkog europskog sustava azila i bolju suradnju s trećim zemljama.


Udruge su uputile pismo premijeru u ime Foruma 2020. zbog migranske krize na grčkoj granici i najave da će Hrvatska svim mogućim raspoloživim sredstvima pomagati u tome da se zaštite vanjske granice EU, što može dovesti do slanja vojske na granice.


To, smatraju u Forumu 2020., nije u skladu s ulogom hrvatskog premijera koju ima kao predsjednik Vlade države koja trenutno predsjeda Vijećem EU.
“S obzirom na to da ste i sami u svojim najavama vezanima za predsjedanje naveli kako će se hrvatska Vlada zalagati za reformu zajedničkog europskog sustava azila te bolju suradnju s trećim zemljama, što uključuje i područje jugoistoka Europe, Forum 2020 smatra kako bi Vaš prvi korak u kontekstu novonastale situacije trebao ići upravo u tom smjeru”, poručili su premijeru Plenkoviću iz Foruma 2020., neformalne platforme organizacija civilnog društva okupljenih povodom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.


Podsjetili su da je hrvatski premijer još 2016. rekao da je reforma zajedničkog europskog sustava azila važan korak prema pravičnijem rješenju izbjegličke krize kroz podjelu odgovornosti i solidarnost svih država članica u prihvatu migranata.


“Međutim, u protekle četiri godine nismo vidjeli da ste se za takvu politiku aktivno i suvereno zalagali. Upravno suprotno – dopustili ste da Hrvatska na sebe od EU preuzme težak teret – teret nehumanog postupanja i kršenja ljudskih prava izbjeglica i migranata”, istaknuli su u pismu i pozvali premijera da na dnevni red postavi pitanje reforme Zajedničkog europskog sustava azila.


Zajednički europski sustav azila (CEAS) mora se temeljiti na ljudskim pravima, imati jasne ciljeve i ukloniti disfunkcionalnosti postojećeg sustava, a svaka njegova reforma mora štititi i osnaživati, a ne smanjivati prava tražitelja azila i izbjeglica, poručili su iz Foruma 2020.


Oni smatraju da su “nestabilnosti i nesigurnosti kojima trenutno svjedočimo na vanjskoj granici EU izravna posljedica neadekvatnih politika EU, prvenstveno štetnih ugovora sa zemljama poput Turske i Libije, koje krše ljudska prava te svoju poziciju grade ucjenama, narušavajući pritom temeljne vrijednosti poput poštovanja ljudskog dostojanstva i vladavine prava koje je EU, još uvijek, dužna štititi”.


Članice Foruma 2020 su: ADRA – Hrvatska, Adventistička agencija za pomoć i razvoj, B.a.B.e – Budi aktivna. Budi emancipirana, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek, Centar za mirovne studije, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Forum za slobodu odgoja, Gong, IPE- Institut za političku ekologiju; Kuća ljudskih prava Zagreb, MIRamiDA Centar – regionalne razmjene mirovnih iskustava, Mreža mladih Hrvatske, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Terra Hub, Udruga “Mi”-Split, Udruga “Zemljani – Are You Syrious?”, VUK – Udruga mladih Varaždinski underground klub, Udruga za samozastupanje, Zelena akcija, Ženska soba – Centar za seksualna prava i CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske.