Kolumna Zorana Ježića

E-učenje ubrzava učenje

Zoran Ježić

Reuters

Reuters

Istraživanje pokazuje da učenici putem e-učenja zadržavaju u prosjeku 25 – 60 % više znanja u odnosu na 8 – 10 % u klasičnoj učioničkoj nastaviOvih smo dana obilježili godinu dana od prvog potpunog zatvaranja uslijed pandemije COVID-19. Iako se s aspekta pojedinca to razdoblje može činiti dugim, povijest je pokazala da je za velike promjene u društvima godina dana izuzetno kratko razdoblje. Ipak, utjecaj pandemije na sustav obrazovanja pokazuje da se promjene znatno ubrzavaju te da se uslijed digitalizacije mijenjaju uobičajeni načini učenja i poučavanja. Sada će savladane digitalne vještine ostati prisutne i nakon pandemije te znatno utjecati na buduće načine kako se uči i poučava.


Prije pandemije većina sveučilišta nikada nije uistinu prihvatila e-učenje, barem ne u primjeni. Do 2020. godine, u Hrvatskoj je bilo akreditirano svega sedam studijskih programa koji su se mogli izvoditi online. Među njima su i programi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Na fakultetima su do 2020. bili dostupni alati za e-učenje, no oni se nisu znatnije primjenjivali jer je oduvijek tradicionalno učenje licem u lice imalo puno veću snagu. Na nižim razinama obrazovanja, alati za e-učenje uglavnom se nisu primjenjivali. Međutim, to se mijenja. Prije samo godinu dana pojmovi poput zoominga ili zoom bombinga većini su ljudi bila potpuna nepoznanica. Danas se gotovo svi koriste alatima za e-učenje, videokonferencijski su alati postali svakodnevica, a kao ključni problem postavlja se nedovoljna razina digitalnih vještina.


Svjetski ekonomski forum objavio je istraživanje da digitalno učenje može biti efikasnije od tradicionalnog. Istraživanje pokazuje da učenici putem e-učenja zadržavaju u prosjeku 25 – 60 % više znanja u odnosu na 8 – 10 % u klasičnoj učioničkoj nastavi. To je uglavnom zbog toga što mogu brže učiti putem interneta, a za e-učenje je potrebno 40 – 60% manje vremena nego u tradicionalnoj učionici. Učenici mogu učiti vlastitim tempom, ponovio čitajući, preskačući ili ubrzavajući sadržaje koji su već ranije pripremljeni. I tu se dolazi do ključne promjene koje je dovelo e-učenje. U takvom konceptu nastavnici dobivaju novu ulogu – postaju facilitatori učenja.
Facilitator učenja, za razliku od tradicionalnog predavača koji predaje svakom učeniku na jednak način, osmišljava sadržaje koji su ciljani za pojedinu skupinu ili čak pojedinca ovisno o njegovu predznanju, motivaciji, načinima usvajanja znanja, a sve prema jasno postavljenim ishodima ciljano usmjerenim na kompetencije programa. Prepoznavanje ovih karakteristika kod učenika omogućavaju alati uključeni u digitalne platforme za e-učenje. Digitalne platforme za e-učenje u sebi sadržavaju alate za samoprocjenu, mogućnosti rada u grupama, izradu mapa učenja i interaktivnih materijala. Te platforme, osim direktne, omogućuju i indirektnu komunikaciju koja postaje ključ za savladavanje nastavnih materijala. Usto suvremene platforme za e-učenje sve više uključuju primjenu umjetne inteligencije.


Umjetna inteligencija (AI) bavi se razvojem inteligentnih alata (strojeva, aparata, aplikacija) koji reagiraju i uče kao ljudi. Kod e-učenja umjetna inteligencija predstavlja pomoć u savladavanju nastavnih materijala. Iako se AI čini kao pojam iz filmova znanstvene fantastike, Ekonomski se fakultet Rijeka već danas koristi osnove umjetne inteligencije kako bi studentima olakšao savladavanje gradiva. Nabavljena oprema za svrhe e-učenja uz pomoć umjetne inteligencije omogućava stišavanje pozadinske buke na predavanjima koje se izvode uživo uz prijenos iz dvorane. AI sustav omogućava uklanjanje zvukova iz dvorane koji nisu glas predavača i na taj način omogućuju da studenti budu koncentriraniji na sadržaj predavanja. U skoroj budućnosti umjetna inteligencija, uz kvalitetno izrađene kolegije za e-učenje, omogućit će otkrivanje onoga što učenik zna, a na temelju onoga što ne zna, bit će u mogućnosti isporučiti personalizirani način učenja za svakog studenta ponaosob. Na taj način AI omogućava izradu personaliziranih programa koji povećavaju učinkovitost savladavanja znanja. Poput personaliziranih lijekova u medicini, personalizirani programi učenja zasigurno će promijeniti način kako učimo i poučavamo te će sigurno znatno izmijeniti svijet kakvim ga danas poznajemo.