Spor oko rezidencije

Državne nekretnine: Poslujemo prema planovima, ulažemo u objekte zbog održavanja

Hina

Snimio Davor Kovačević

Snimio Davor Kovačević

Konkretno, za Vilu Kovač na Hvaru u 2020. je rađena planirana i potrebna sanacija terase i hidrantske mreže te radovi na održavanju objekta odnosno građevinsko-obrtnički radovi u svrhu sprečavanja od štete, zaštite od požara i propadanja objekta koji je izložen vremenskim uvjetima, sveukupnog iznosa oko 190.000 kn, navodeDržavne nekretnine poručile su u četvrtak nakon spora oko rezidencije na Hvaru kako posluju prema godišnjim planovima i ulažu u  službene stanove i rezidencijalne objekte radi održavanja i sprečavanja od propadanja, odbacivši pokušaje da se to koristi u dnevnopolitičke svrhe.


Državne nekretnine time su odgovorile na spor oko adaptacije državne rezidencije na Hvaru “Vila Kovač” koji se vodi između predsjednika Republike Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića.


Državne nekretnine priopćile su kako Trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. sukladno djelokrugu rada upravlja nekretninama u vlasništvu države iz portfelja Društva u kojem se nalazi i osam rezidencijalnih objekata, pa tako i Vila Kovač na Hvaru.
Navode kako društvo posluje prema godišnjim planovima poslovanja, planovima javne nabave te radi sve u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.


“Unatoč navedenome, niz aktera unazad više od mjesec dana kontinuirano na medijskoj sceni pokušava Društvo koristiti u dnevnopolitičke svrhe, što smo osobito svjedočili kada je riječ o korištenju službenih stanova i njihovom održavanju”, ističu.


Državne nekretnine ulažu u stanove za službene potrebe i rezidencijalne objekte u svrhu održavanja i sprečavanja od propadanja te povećanja vrijednosti nekretnina.


Konkretno, za Vilu Kovač na Hvaru u 2020. je rađena planirana i potrebna sanacija terase i hidrantske mreže te radovi na održavanju objekta odnosno građevinsko-obrtnički radovi u svrhu sprečavanja od štete, zaštite od požara i propadanja objekta koji je izložen vremenskim uvjetima, sveukupnog iznosa oko 190.000 kn, navode.


Prema planiranome u 2018., u 2021. je započet i projekt sanacije vanjske stolarije i sanitarnog čvora. U 2020. i 2021. iznos ulaganja u obnovu inventara namijenjenog državnim rezidencijama, smještenog u Vili Kovač, sukladno planiranom od strane nadležne službe, u 2019. i 2020. iznosio je oko 170 tisuća kuna.


Napominju kako je i za nabavu radova na Vili kovač na Hvaru, kao i u svim drugim nabavama Državnih nekretnina, postupak proveden sukladno Zakonu i pravilniku o javnoj nabavi.


Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) te su se na poziv mogli javiti svi zainteresirani ponuđači, a po provedenom postupku odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda što se i vidi iz objavljenog zapisnika na EOJN-u.


“Državne nekretnine zadužene su za upravljanje nekretninama iz portfelja Društva te postupaju u skladu sa svim propisima”, poručuju.


Milanović je u četvrtak rekao kako nije tražio adaptaciju državne rezidencije na Hvaru “Vila Kovač”, nakon što ga je ministar obrane Mario Banožić sinoć prozvao da se očituje o “adaptaciji i ulaganju” koja je iznosila nekoliko stotina tisuća kuna.


Milanović također traži istragu na što je Banožić potrošio toliki novac jer se u toj državnoj rezidenciji adaptacije i ulaganja ne vide.


Bivša zaposlenica Državnih nekretnina i zviždačica Maja Đerek istaknula je kako su radovi na Hvaru izvršeni u svibnju 2020., u vrijeme kada je Banožić bio aktualni ministar državne imovine i direktno nadređen v.d. direktorice Državnih nekretnina Renati Sabo.


Također je poručila kako je u kaznenoj prijavi Uskoku navela slučaj pogodovanja direktorice Sabo tadašnjem izvođaču radova na Vili Kovač.