Dožupan Petar Mamula u Zadru: Očuvanje proizvodnje 3. maja jedino je rješenje

Tihana Tomičić

Sastanak u Zadru

Sastanak u Zadru



RIJEKA – Zamjenik župana PGŽ-a Petar Mamula sudjelovao je na 6. sastanku Vlade RH sa županima u Zadru.


Među temama je bila i ona o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, zatim provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, pripremi glavnoga dijela turističke godine te o novom paketu turističkih zakona. Zamjenik Mamula posebno se osvrnuo na preuzimanje poslova Ureda državne uprave od strane županija:


– Iskreno se nadamo da će ta tranzicija proći uredno i bezbolno i na korist ne samo županijama, već i državi, ali u prvom redu onih zbog kojih sve to radimo, a to su građani RH. Vjerujem također da će tema koju je ministrica Murganić danas predstavila vezano uz nasilje u obitelji, a koja je puno šira nego što je danas definirana, zaslužiti i puno više prostora na radnim sastancima kao i javnosti, i u tom smislu pohvaljujem brzu reakciju i osudu predsjednika Vlade oko nemilih događaja koji su se dogodili u proteklim danima, a jedan, na žalost i u našoj županiji, rekao je Mamula.




Zamjenik župana iskoristio je susret s Vladom da potencira i još uvijek neriješeno pitanje »3. maja«:


– Očuvanje proizvodnje u »3. maju« smatramo jedinim prihvatljivim i opravdanim rješenjem. Mi smo kao Županija dosad pružali, naravno u ovom socijalnom dijelu, pomoć zaposlenicima 3. maja, ali smo voljni sudjelovati do kraja u definiranju statusa te industrije koja je veoma bitna za cijeli Kvarner i za Primorsko-goransku županiju, naglasio je Mamula.