Doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić

Smanjiti menstrualno siromaštvo

Ana Marija Sikirić Simčić

Foto  Pixabay

Foto PixabayMenstrualno siromaštvo prvenstveno podrazumijeva nemogućnost održavanja adekvatne menstrualne higijene i zdravlja zbog nedostupnosti menstrualnih potrepština i neadekvatnih higijenskih uvjeta, ali uključuje i nisku razinu menstrualnog znanja te prisutnost menstrualnog srama i stigme. Nedavno objavljeni rezultati istraživanja na temu menstrualnog siromaštva u Republici Hrvatskoj koje je provela Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter ukazali su na nekoliko ključnih problema s kojima se susreću osobe koje menstruiraju u Republici Hrvatskoj: menstrualni sram i stigma, nemogućnost održavanja adekvatne menstrualne higijene zbog nedostupnosti menstrualnih proizvoda ili nedostatnih higijenskih uvjeta na radnom mjestu, školi i fakultetu, nepoznavanje i slabu zastupljenost višekratnih menstrualnih proizvoda.


S obzirom da je promicanje menstrualnog zdravlja ključno za postizanje ravnopravnosti spolova i promicanje zdravlja osoba koje menstruiraju, nužno je podići razinu znanja o menstruaciji i to ne samo pojedinaca koji menstruiraju, nego i pojedinaca koji ne menstruiraju. Menstruacija nije ništa prljavo ili loše, ona je prirodni proces koji je povezan s dobrim zdravljem. Pritom se menstrualni ciklusi i tegobe razlikuju od osobe do osobe te svaki oblik osuđivanja i to ne samo od strane osoba koje ne menstruiraju, nego i osoba koje menstruiraju je u ovom slučaju neprihvatljiv. Podizanjem razine menstrualnog obrazovanja moguće je povećati međusobno razumijevanje te smanjiti menstrualni sram i stigmu. Nastavno na navedeno prijedlog je da se u školskim učionicama aktivno razgovara o menstruaciji, kao i različitim vrstama menstrualnih proizvoda.


Većina ima osigurane osnovne uvjete za održavanje higijene tijekom menstruacije u vlastitom kućanstvu. Nažalost, uvjeti im nisu u jednakoj mjeri osigurani i na radnom mjestu, školi i fakultetu gdje provode mnogo vremena tijekom tjedna. Neophodno je i na tim mjestima osigurati osnovne uvjete za održavanje menstrualne higijene koji uključuju toplu vodu, sapun, toaletni papir te nužnu privatnost. Svakako se preporučuje omogućiti i dostupnost besplatnih menstrualnih potrepština, uključujući i lijekove protiv menstrualnih bolova, kako bi se u potpunosti izbjegao eventualni izostanak s radnog mjesta, iz škole ili propuštanje predavanja na fakultetu zbog menstrualnih bolova, nedostupnosti menstrualnih potrepština ili nedostatnih higijenskih uvjeta.
Osobe koje menstruiraju tijekom života potroše značajan iznos svog dohotka na menstrualne potrepštine te stvaraju nezanemarivu količinu nerazgradivog otpada. Prema Dodatku III. Direktive Vijeća 2006/112/EZ snižena stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) može se primijeniti na proizvode koji se koristi za zdravstvenu njegu i sprječavanje bolesti. Upravo korištenje i redovna primjena menstrualnih potrepština je neophodna za održavanje menstrualnog zdravlja, adekvatne higijene i zdravstvene njege osoba koje menstruiraju, stoga predlažem primjenu snižene stope PDV-a na menstrualne potrepštine.


Riječ je o nužnom proizvodu osobama koje menstruiraju, a snižavanjem stope PDV-a postiže se redistribucijski učinak jer osobe nižeg imovinskog statusa zbog visoke cijene često nisu u mogućnosti tijekom menstruacije uopće koristiti menstrualne potrepštine ili odabiru one niže kvalitete. Osim toga, nižom stopom PDV-a treba poticati uporabu višekratnih menstrualnih proizvoda koji prema recentnim istraživanjima dugoročno stvaraju značajno manji pritisak na budžet kućanstva i zbog svoje trajnosti manje negativne učinke na okoliš.