Učinkovita mjera

Dobri rezultati zapošljavanja na “trošak” države: Čak 70 tisuća mladih zaposleno uz fiskalnu olakšicu poslodavcu

Gabrijela Galić

Turizam je među djelatnostima u kojima poslodavci najčešće koriste poreznu olakšicu za zapošljavanje mladih / arhiva NL

Turizam je među djelatnostima u kojima poslodavci najčešće koriste poreznu olakšicu za zapošljavanje mladih / arhiva NL

Poslodavac je na svakom radniku za kojeg ne plaća 17,2 posto doprinosa, već su oni »trošak« države, uštedio 1.433 kune (uz prirez od 12 posto). Kritičari ističu da se ovom mjerom potkopava zdravstveni sustav, jer zdravstvo mjesečno po zaposlenom gubi 1.249 kuna, ili godišnje oko 15 tisuća kuna Trgovina, prerađivačka industrija i turizam djelatnosti su u kojima poslodavci najčešće koriste poreznu olakšicu za zapošljavanje mladih do 30 godina života. Fiskalna olakšica uvedena je prije dvije godine, pa je poslodavac koji zaposli mladog radnika na neodređeno vrijeme, pet godina oslobođen plaćanja doprinosa na plaću, odnosno ukupno 17,2 posto doprinosa za zdravstveno osiguranje, zapošljavanje te ozljedu na radu. Koncem travnja, prema podacima Ministarstva rada i mirovinskog sustava, zahvaljujući fiskalnoj olakšici stalan posao imalo je 67.579 mladih radnika. Uzimajući u obzir da je prosječna plaća, prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku, iznosila 5.894 kune neto, poslodavac je na svakom radniku za kojeg ne plaća 17,2 posto doprinosa, već su oni trošak države, »uštedio« 1.433 kune (pod pretpostavkom da prirez iznosi 12 posto).(broj zaposlenih)


2015. godina 2.792
2016. godina 2.040


2017. godina 2.397Ugovor »za stalno«


Kad je koalicijska SDP-ova Vlada promovirala tu vrstu olakšice bili su uvjereni da će ona biti primamljiva poslodavcima te da će doći do bržeg zapošljavanja mladih radnika. Jedini uvjeti za petogodišnje oslobađanje poslodavaca od plaćanja doprinosa na plaću su da ugovor na neodređeno vrijeme sklopi s osobom do 30 godina života te da ta osoba nije prethodno imala sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem. No, ukoliko je radnik radio na određeno vrijeme, pa ga je poslodavac zaposlio za stalno, olakšicu može koristiti.


Mjera petogodišnjeg oslobađanja poslodavaca od plaćanja doprinosa doživjela je dvije vrste kritika. S jedne strane upozoravalo se da se tako »potkopava« zdravstveni sustav koji je i prije dvije godine bio klimav, a danas je dobrano raskliman. Naime, po svakom radniku zaposlenom uz olakšicu, zdravstvo (pod pretpostavkom da radnik prima prosječnu plaću i plaća prirez od 12 posto te nema uzdržavanih članova) mjesečno gubi 1.249 kuna ili na godišnjoj razini gotovo 15 tisuća kuna. To bi značilo da uz sadašnji broj zaposlenih uz olakšicu, zdravstvena blagajna ostaje uskraćena za milijardu kuna doprinosa godišnje. S druge strane, sindikati su upozoravali kako će se poslodavci rješavati starijih radnika kako bi ih zamijenili mladima. No, ako se to i događa, još nije dokazano.


Manje nego 2015.


U 2015. godini, kad je fiskalna olakšica uvedena, ona je iskorištena za zapošljavanje 33.508 radnika u dobi do 30 godina života. Tijekom prošle godine za stalno je novozaposleno 24.480 radnika za koje je poslodavac tijekom pet godina oslobođen plaćanja 17,2 posto doprinosa na plaću te je na kraju godine ukupan broj mladih za koje se koristi olakšica bio 57.988. U prva četiri mjeseca ove godine novozaposleno je 9.591 osoba do 30 godina života, odnosno ukupno je trenutno uz olakšicu zaposleno 67.579 osoba.


Sudeći prema tim podacima, u godini kada je uvedena olakšica poslodavcima za zapošljavanje mladih na neodređeno vrijeme, mjesečno su prosječno stalan posao dogovarale 2.792 osobe, a lani je taj mjesečni prosjek pao na 2.040 osoba, da bi na razini prva četiri mjeseca ove godine taj prosjek iznosio 2.397 osoba.