Nakon štrajka

Divjak uputila detaljnu obavijest školama: Samo ovako će moći nadoknađivati nastavu

Portal Novilist.hr

Foto Pixsell

Foto PixsellMinistarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je rezultate ankete o nadoknadi nastave, provedene u ukupno 1.144 osnovne i srednje škole u Hrvatskoj. Prema privremenim rezultatima nastavnu godinu morat će produljiti ukupno 992 osnovne i srednje škole, dok 152 škole neće, javlja N1.


Svaka škola koja je sudjelovala u štrajku izgubila je najviše 16 dana nastave. Prema rezultatima ankete Ministarstva, takvih je bilo ukupno 466. Međutim, u upitniku su 3 škole navele da moraju nadoknaditi 17 dana, a tri škole čak 18.


Od jedan do deset dana nadoknade imat će 48 obrazovnih ustanova, a osim ovih 466 koje će morati odraditi 16 propuštenih nastavnih dana, 168 škola nadoknađivat će 15 izgubljenih dana, 184 škole nadoknađivat će 14 dana, a ukupno 165 škola imat će 13 dana nadoknade.


Detaljne upute školama
“Prilikom planiranja nadoknade nastavnih dana podsjećamo na redoslijed prioriteta: 


1. Škola može nenastavne dane planirati kao nastavne te održati nadoknadu nedostatnoga nastavnog dana.


2. Škola može održati nastavu subotom na sljedeći način:


– osnovne škole koje rade u više od dvije smjene mogu održati nadoknadu subotom;


– osnovne škole koje rade u jednoj ili dvije smjene mogu održati nadoknadu subotom samo u tjednu u kojem se zbog nenastavnoga ili neradnoga dana, odnosno održavanja štrajka, nije održala nastava, odnosno ako je u radnome tjednu bilo manje od pet nastavnih dana (subote 11. siječnja 2020., 18. travnja 2020., 2. svibnja 2020. i 13. lipnja 2020.);


– srednje škole mogu održati nadoknadu subotom ako to zahtijevaju prostorni, organizacijski i drugi oblici rada.


3. Škola može odstupiti od utvrđenih rokova za odmor učenika, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i Županijskoga upravnog odjela:


– preporuka je da zimski praznici traju barem dva tjedna, od 24. prosinca 2019. do 6. siječnja 2020. (Badnjak – Sveta tri kralja);


– preporuka je da proljetni praznici traju od 10. do 13. travnja 2020. (Veliki petak – Uskrsni ponedjeljak).


4. Škola može produljiti nastavnu godinu odlukom Županijskoga upravnog odjela nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Ureda grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Ministarstvo će odobravati produljenje nastavne godine najduže do 26. lipnja 2020., odnosno 29. svibnja 2020. za učenike završnih razreda srednje škole.


Nakon odlučivanja o načinu nadoknade školska ustanova treba voditi računa o izmjeni godišnjega plana i programa rada škole kako bi se prilagodio promjenama u načinu realizacije nastavnih dana.


Ministarstvo je u javno savjetovanje uputilo izmjenu Pravilnika o polaganju državne mature kojom bi se omogućila manja reorganizacija kalendara polaganja ispita državne mature na način da se omogući pisanje pojedinih ispita ili dijelova ispita i prije završetka nastavne godine, a bez pomicanja termina polaganja većine ispita i s planiranim završetkom sukladno objavljenom Kalendaru polaganja ispita državne mature”, navedeno je u uputama ministarstva.


Rok za zahtjeve škola do 16. prosinca


Škole koje će mijenjati vrijeme praznika ili produljiti trajanje nastavne godine dužne su, navodi se također u priopćenju, dostaviti prijedlog izmjena Županijskom upravnom odjelu nadležnom za poslove obrazovanja, odnosno Uredu grada Zagreba koji će Ministarstvu dostaviti ujedinjeni zahtjev za sve škole koje su zatražile izmjene i to najkasnije do 16. prosinca 2019. godine.


“Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslalo je u srijedu, 4. prosinca 2019., upitnik školama kako bi prikupilo informacije o broju nastavnih dana koje je potrebno nadoknaditi, kao i preferencije škola vezano uz nadoknadu. Do petka, 6. prosinca, u 12 h upitnik su popunile 1.144 škole.


Odlukom o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. utvrđeno je da nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole. Tom Odlukom propisan je i početak i završetak prvog i drugog polugodišta, kao i odmori učenika tijekom nastavne godine.


Člankom 3. stavkom 2. navedene Odluke propisano je da ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom Županijskoga upravnog odjela nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Ureda grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje i nakon 17. lipnja 2020. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2020. godine, za završne razrede srednje škole.


Isto tako, člankom 8. Odluke propisano je da iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih Odlukom, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje na zahtjev škole i Upravnog odjela”, navedeno je u priopćenju resornog ministarstva.