Digitalizacija

cijepise.zdravlje.hr: Od danas se možete naručiti za cijepljenje preko jedinstvene platforme

Portal Novi list

cijepise.zdravlje.hr

cijepise.zdravlje.hr

Višestruka naručivanja neće biti moguća kao ni upis onih koji nisu u bazi HZZO-a - rekao je Vili Beroš. 



Ministar zdravstva Vili Beroš predstavio je danas središnju nacionalnu platformu i sustav za prijavljivanje za cijepljenje cijepise.zdravlje.hr.


– Aktiviranjem sustava svrstali smo se među vodeće zemlje koje koriste nacioanalnu platformu za cijepljenje.


Ova središnja platforma ima višestruke prednosti, koristi više kanala prijave i komuniciranja s građanstvom.




Sada je prebilježba za cijepljenje moguća u ordinacijama obiteljske medicine, putem pozivnog cventra 0800 0011 te putem platforme od danas upisivanjem OIB-a ili MBO-a i datuma rođenja.


Predbilježba se upiše u središnji sustav, tu će biti svi koji su iskazali interes za cijepljenje, nakon toga ide naručivanje koje radi preko e-naručivanja. Tu će se povlačiti određeni broj građana u onim količinima u kojima će pristizati cjepivo.


Omogućeno je i ordinacijama i pozivnim cetnrima da naprave prioritetno cijepljenje za one koji su rizični.


Svi koji se cijepe bit će registrirani u sustavu i to će nam omogućiti da u svakom trenutku znamo kako stojim s cijepljenjem.


Višestruka naručivanja neće biti moguća kao ni upis onih koji nisu u bazi HZZO-a – rekao je Vili Beroš.