Izbjegavajte putovanja koja nisu nužna

I Primorsko-goranska županija stavljena na slovenski crveni popis

P. N.

NL arhiva

NL arhiva

Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan test na  SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati
Odlukom slovenske Vlade koja stupa na snagu danas, 8. studenoga 2020., cijela Republika Hrvatska je stavljena na crveni popis, piše na stranici Ministasrtva vanjskih i europskih poslova RH.


Na crvenoj listi je tako i Primorsko-goranska županija.


Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili regija koje su na crvenom popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena. Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči negativan test na  SARS-CoV-2 (COVID-19) ne stariji od 48 sati.
Izuzetno, bez određivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju iz „crvenih“ država i županija dozvoljen je:


 1. prekograničnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od članica EU ili drugoj državi Schengenskog područja za što imaju dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migrant;
 2. osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u međunarodnom prijevozu ili se vraćaju s posla u međunarodnom prijevozu i to pri prelasku granice dokazuju sa  „Potvrdom za radnike u međunarodnom prometu“ iz Priloga 3  Izjave Komunikacije Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga  ili neki drugi odgovarajući dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac;
 3. osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije  u gospodarskom prometu, kao i za teretni i putnički promet  u tranzitu i napuštaju Sloveniju u roku od 12 sati od prelaska granice;
 4. osobama koje putuju u  tranzitu kroz Republiku Sloveniju i  napuštaju Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska;
 5. osobama koje putuju s diplomatskom putovnicom;
 6. članovima  strane službene delegacije koji dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela ili članovima službene delegacije Republike Slovenije koji se vraćaju iz inozemstva;
 7. predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog  i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga;
 8. pripadnicima Slovenske vojske, policije ili službenicima državnih tijela koji se vraćaju s rada u inozemstvu te službenicima državnih tijela koji se vraćaju sa službenog puta u inozemstvu;
 9. osobama koje prelaze granicu (dnevno ili povremeno) zbog uključivanja u odgoj i obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajućim dokazima, odnosno njihovim roditeljima ili drugim osobama koje ih prevoze i vraćaju se u roku od 24 sata nakon prelaska granice;
 10. osobama koje prelaze granicu zbog nužnih neodgodivih osobnih obveza  ili nužnih poslovnih razloga i  o tome  prilože odgovarajuće dokaze  te se vraćaju u najkraćem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice;
 11. osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i  pratećem zdravstveno osoblje u tom vozilu;
 12. osobama koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi EU ili drugoj državi Schengenskog područja, te se vraćaju preko granice neposredno nakon završetka  zdravstvenog pregleda ili zahvata, odnosno odmah čim to zdravstveno stanje dopusti;
 13. osobama  koje su  dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova;
 14. osobi, koja je  slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajućim dokazima, te ako se vraća u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku;
 15. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i je vlasnik ili najamnik poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja će pomoći pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajućim dokazom ako se vraća  u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije;
 16. osobama koje prelaze granicu  iz obiteljskih razloga radi održavanja kontakata sa članovima uže obitelji i vraćaju se u roku od 72 sata od prelaska granice;
 17. osobama koje nisu navršile 14 godina i prelaze granicu zajedno s članom uže obitelji koji mora predočiti negativan test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19)Izuzetci iz točke 10., 13. i 14. odnose se i na članove uže obitelji ako putuju zajedno s osobom na koji se navedeni izuzetci odnose.

Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/


 


Privremeno je od 20. listopada 2020. uvedeno ograničenje kretanja ljudi na cijelom području Slovenije između 21,00 i 06,00 sati, osim u iznimnim slučajevima: uklanjanja neposredne opasnosti za zdravlje, život i imovinu, dolaska i odlaska s posla i obavljanja hitnih poslova te pristupa i pružanja hitnih usluga.


Tranzit iz jedne države u drugu kroz Republiku Sloveniju je moguć uz uvjet da osoba koja tranzitira ispunjava uvjete za ulazak koje propisuje  susjedna država u koju osoba ulazi iz Slovenije.