Ministar financija

“Budite oprezni sa zaduživanjem. Ako imate kredite s promjenjivom kamatom, fiksirajte ju”

Portal Novi list

Foto: D. KOVAČEVIĆ

Foto: D. KOVAČEVIĆMinistar financija Marko Primorac danas je odgovarajući na novinarsko pitanje o podizanju kamatnih stopa, poručio da iako se situacija čini prilično kompleksnom, u naravi je vrlo jednostavna.


“Monetarno zaoštravanje je jedan od najučinkovitijih instrumenata u borbi protiv inflacije. Mjere fiskalne politike su takve da ne mogu suzbiti inflaciju, ali mogu učiniti to da ne djeluju proinflatorno. ECB je prepoznala problem i kontinuirano podiže kamatne stope. Takva politika doista djeluje proinflatorno


Ako se pokaže da se ovakvim monetarnim zaoštravanjem ne ostvaraju zacrtani ciljevi dovoljno brzom dinamikom, mogu očekivati da će i dalje dolaziti do porasta kamatnih stopa koje će se postupno prelijevati i na kamatne stope u gospodarstvu.
Nakon što sam stupio na dužnost ministra, upozoravao sam već na ove probleme. Isticao sam da je jedino rješenje protiv inflacije postupno povećanje kamatnih stopa i apelirao već tada na građane i poduzetnike da fiksiraju svoje obaveze ako imaju kredite ugovoreno po varijabilnoj kamatnoj stopi.


Još jednom možemo apelirati na sve dionike da budu oprezni prilikom novih zaduživanja i u što većoj mjeri koriste fiksnu kamatnu stopu. Vrijeme je nepredvidivo”, prenosi riječi ministra Primorca N1