Rreferendumske inicijative

Broj nevažećih potpisa se prepolovio: Jesu li građani postali sve vještiji ili je stvar u nečemu drugom?

Jagoda Marić

Referendumska inicijativa »67 je previše« u trenutku predaje prikupljenih potpisa / Foto Davor KOVAČEVIĆ

Referendumska inicijativa »67 je previše« u trenutku predaje prikupljenih potpisa / Foto Davor KOVAČEVIĆ

Inicijativa »67 je previše« je, primjerice, predala 745.468 potpisa, a Vlada je izvijestila Sabor, nakon što je na uzorku od 50 tisuća napravila provjeru, da je važećih 708.713 potpisa, što znači da je nevažećih bilo 4,93 postoZAGREB  Građani Hrvatske, čini se, sve se bolje snalaze po pitanjima inicijativa za organiziranje referenduma i u tom su poslu sve vještiji i organizatori i sami građani koji potpisuju peticije za provođenje referenduma o pitanjima koje oni smatraju važnim.


U samo godinu dana toliko su se izvještili da se broj nevažeći potpisa koji su u tom razdoblju prikupljani za različite referendumske inicijative prepolovio. Ako nije riječ o tome da su Hrvati sve bolji kad su u pitanju referendumske inicijative, onda je Vlada i to samo u godinu dana znatno smanjila strogoću prilikom provjere prikupljenih potpisa.


Tako je prema Vladinom izvješću inicijativa »67 je previše« na provjeru predala manje od pet posto nevažećih potpisa. Sindikati su predali 745.468 potpisa, a Vlada je izvijestila Sabor, nakon što je na uzorku od 50 tisuća napravila provjeru, da je važećih 708.713 potpisa, što znači da je nevažećih potpisa bilo 4,93 posto.
Veliko je to smanjenje nevažećih potpisa u odnosu na ono koliko ih je bilo nevažećih kod tri prošlogodišnje inicijative kojom je Narod odlučuje želio mijenjati izborni sustav, a Istina o Istanbulskoj je tražila ukinuti Istanbulsku konvenciju. Tada je broj nevažećih listića bio deset i više posto. Razlika je osim u tom postotku i u načinu provjere, jer se za dvije peticije za promjenu izbornog sustava provjeravao baš svaki potpis, dok je sada provjera napravljena tek na uzorku manjem od deset posto, odnosno na 50 tisuća.


Markić nezadovoljna


Prije nekoliko godina kad je organiziran referendum o braku Vlade Zorana Milanovića u provjeru je također išla samo na uzorku, i to tek 22 tisuće, iako je bilo prikupljeno više od 700 tisuća potpisa, i na osnovi njega je zaključeno da je nevažećih listića bilo oko deset posto.


Što se onda promijenilo u godinu dana, kad je inicijativa Narod odlučuje za svoja dva zahtjeva prikupila, kako je utvrdilo Ministarstvo uprave provjeravajući svaki potpis, po deset posto nevažećih potpisa? Inicijativa Narod odlučuje i sada se bori za ponovno provjeravanje potpisa jer vjeruju da su nevažećima proglašeni i potpisi koji to nisu bili i da su oni prikupili dovoljno potpisa za promjenu izbornog sustava.


Prije predaje Vladi, Isključivali su se potencijalno nevažeći potpisi / Foto Davor KOVAČEVIĆ


Prije predaje Vladi, Isključivali su se potencijalno nevažeći potpisi / Foto Davor KOVAČEVIĆU slučaju zahtjeva za snižavanje izbornog praga i uvođenja preferencijskih glasova ostali su kratki tek za oko tri tisuće potrebnih glasova, odnosno za manje od jedan posto, dok im je u slučaju izmjena zakonodavstva o pitanju manjinskih deset tisuća glasova. Da je i u tim slučajevima broj nevažećih listića bio oko pet, a ne deset posto, broj prikupljenih potpisa bio bi zakonski dovoljan za organiziranje referenduma, što ne znači da bi referendumi i bili održani jer bi odluku u konačnici donosio Sabor ili Ustavni sud.


Željka Markić iz te inicijative i danas tvrdi da su oni tom prilikom prikupili dovaljan broj potpisa birača i inzistira na tome da se pristupi ponovnoj provjeri.


– Drago mi je da je provjera za inicijativu »67 je previše« pokazala da su građani naučili krasopis i da puno bolje mogu zapisati svoj OIB – ironično nam je jučer Markić komentirala činjenicu da se broj nevažeći potpisa prepolovio. No, dodala je i da je riječ o stvari s kojom ipak ne bi trebalo biti šale i da su građani za obje njihove inicijative skupili više od deset posto potrebnih potpisa i da je Ministarstvo uprave, koje je tada vodio Lovro Kuščević ignoriralo tu činjenicu.


Ponovna provjera?


– Nama je nakon isključivanja deset posto glasova i to po tko zna kojim kriterijima nedostajalo manje od jedan posto potrebnih potpisa. Pa kad se radi o tako malom postotku i na izborima traži se novo prebrojavanje. A ovdje se radi o želji birača da se mijenja izborni zakon. Nakon što je ova najnovija provjera pokazala da je broj nevažećih potpisa oko pet posto očekujem da Ustavni sud i ostale institucije donesu odluku o novoj provjeri, kaže Markić.


Upravo zbog iskustva prethodnih inicijativa sindikati su iz ukupnog broja potpisa, što nam je potvrdio i predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, isključili 18 tisuća potpisa za koje su pretpostavili da bi mogli biti nevažeći.


– Mi smo koliko je to bilo moguće nastojali isključiti svaki potpis koji bi iz bilo kojeg razloga nevažeći i nakon toga smo imali više od 745 tisuća potpisa. Koliko smo bili oprezni čudi me da je na kraju, kako je to vlada zaključila, bilo i pet posto nevažećih potpisa – rekao nam je Sever.


Na primjedbu da je možda riječ o tome da su sada i građani i organizatori bili oprezniji, jer je prilikom inicijative za referendum o braku bilo deset posto nevažećih glasova, Markić odgovora da su upravo radi toga već i u inicijativi Narod odlučili biti oprezni.


– Mi smo skupili deset posto više od potrebnog broja glasova i to kad smo iz ukupnog broja isključili sve one potpise za koje smo i sami pretpostavljali da bi mogli biti nevažeći. Naravno nismo mogli provjeriti »duple potpise« i nismo mogli provjeriti je li netko upisao krivi OiB, ali zbog svega što se kasnije događalo očekujem da se još jednom provede provjera potpisa – poručuje Markić.