BRUXELLES

Beroš: Prioritetne teme na EPSCO-u dio su hrvatske reforme zdravstva

P. N.

To je pokazatelj da ova Vlada predvodi u reformskim iskoracima na razini EU, kaže Beroš 


Bruxelles “Na današnjem Vijeću za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), dotaknuli smo se niz tema koje su ključne kako za Europsku uniju (EU), tako i za svaku državu članicu pojedinačno. Područja mentalnog zdravlja, pretilosti i lijekova, kao prioritetne teme na EPSCO, dio su hrvatske reforme zdravstva i pokazatelj da ova Vlada preodvodi u reformskim iskoracima na razini EU”, naglasio je je ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. dodajući da su u kontekstu mentalnog zdravlja usvojeni Zaključci Vijeća po navedenom pitanju.


 
Tom prilikom ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med. upoznao je ostale kolege ministre drugih država članica EU o hrvatskim iskustvima i sveobuhvatnoj reformi hrvatskog zdravstvenog sustava koja upravo potencira i osnažuje temu mentalnog zdravlja. U tom kontekstu istaknuo je poseban Program osnaživanja mentalnog zdravlja koji je temelj za uvođenje dispanzera u domove zdravlja i psihološke i mobilne timove koji će pružati sveobuhvatnu skrb građanima Hrvatske.  


 


Na EPSCO otvorila se i druga vrlo važna raspravna tema o otvorenoj strateškoj autonomiji iz perspektive zdravstva, s naglaskom na nestašicu lijekova. Ovom kompleksnom izazovu pristupilo se na zajednički i sveobuhvatan način – od prevencije i praćenja do uspostave popisa kritičnih lijekova te osiguranja domaće proizvodnje i konkurentnosti. 


 


Nadalje, na radnom ručku bilo je govora o još jednom zajedničkom javnozdravstvenom izazovu – pretilosti u djece. Kolege ministri zdravstva drugih država članica čuli su hrvatska iskustva i borbu protiv pretilosti u kontekstu razvoja Akcijskog plana za sprečavanje debljine. Isto tako, informirali su se i o međuresornom projektu „Javne ustanove – prijatelji zdravlja“ koji je usmjeren ukazivati djeci i mladima na važnost usvajanja zdravih navika i prevenciju pretilosti. 


 


„Kao što vidite sve tri teme su iznimno važne za zdravlje naših građana te su uključene u reformu hrvatskog zdravstvenog sustava. I na kraju ponovit ću onu Churchillovu izreku koju često koristim, a to je da je „Zdravlje građana najveće bogatstvo države koje može imati“. Tako je i ovoj Vladi i zdravstvenoj administraciji „Zdravlje prvo“ te je naš zadatak djelovati u tom smjeru, pa tako i danas,“ zaključio je ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med.