Uočen niz nepravilnosti

AFERA DAJ PET Prepravljanje ocjene predsjednikova sina istraživat će policija, bavit će se pritiskom na profesoricu

Ljerka Bratonja Martinović

Brojni administrativni propusti utvrđeni su provedenim nadzorom u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu / Foto DAVORIN VIŠNJIĆ/PIXSELL

Brojni administrativni propusti utvrđeni su provedenim nadzorom u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu / Foto DAVORIN VIŠNJIĆ/PIXSELL

Zbog izjave profesorice matematike da je od nje »traženo da promijeni već zaključene ocjene«, policija bi trebala utvrditi je li, i tko, radio pritisak na profesoricu zbog zaključene četvorke i prisilio je da je prepravi u višu ocjenuZAGREB – Zbog izjave profesorice matematike u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu da je od nje »traženo da promijeni već zaključene ocjene«, prosvjetna inspekcija će nakon obavljenog nadzora u toj školi slučaj proslijediti policiji. Riječ je o slučaju koji je prošlog tjedna uzburkao javnost, kada je supruga predsjednika Zorana Milanovića, Sonja Musić Milanović, e-mailom upućenim ravnateljici škole sa službene e-mail adrese, upozorila na nepravilnosti u zaključivanju ocjene njezinom sinu, nakon čega mu je već zaključena četvorka iz matematike nakon svih propisanih rokova podignuta na peticu.


Policija bi, dakle, trebala utvrditi je li, i tko, radio pritisak na profesoricu zbog zaključene četvorke i prisilio je da je prepravi u višu ocjenu, kako je to ona izjavila prosvjetnoj inspekciji. Iz nalaza prosvjetne inspekcije razvidno je da su na stolu različite verzije istog događaja, a kako se radi o mogućem kršenju zakona, slučajem će se sada baviti policijski inspektori.


Činjenično stanje


– Budući da prosvjetni inspektor nema mehanizme utvrditi neupitno činjenično stanje i razloge te s obzirom na različite izjave djelatnika škole, prosvjetni inspektor će zapisnik s ranije navedenim potpisanim izjavama proslijediti nadležnim tijelima na postupanje i utvrđivanje činjeničnog stanja, priopćili su iz Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Inspekcija je, inače, u provedenom nadzoru u Klasičnoj gimnaziji našla niz nepravilnosti i školi poslala rješenje s mjerama koje treba provesti. Inspektor je školi i ravnateljici izdao obvezni prekršajni nalog, a ravnateljici Zdravki Martinić-Jerčić predložio je izdavanje pisanog upozorenja nastavnici matematike. Utvrđeni propusti odnose se mahom na tehničke propuste, dok je u pogledu načina na koji je podignuta već zaključena ocjena predsjednikovog sina, prosvjetna inspekcija utvrdila da nije bilo propusta te da su sve ocjene formalno-pravno valjane. Petica se, dakle, neće dirati.


Nastavnicima naloženo da upoznaju učenike s elementima vrednovanja

 


Kad je riječ o ocjenjivanju, inspekcija je zatražila jači angažman pedagoginje u pogledu uvida u nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada nastavnika, a nastavnicima naložila da upoznaju učenike s elementima vrednovanja, odgojno-obrazovnim ishodima, kompetencijama, planiranim testovima i njihovoj učestalosti. Od razrednika se pak traži da obavještavaju roditelje o elementima vrednovanja, kao i planiranim metodama, načinima i postupcima vrednovanja za svaki nastavni predmet sukladno Pravilniku o ocjenjivanju. Škola je na mrežnim stranicama dužna objavljivati sve informacije definirane Zakonom o pravu na pristup informacijama te Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, od termina za individualne konzultacije s predmetnim nastavnicima do školskih akata i zaključaka sa sjednica Školskog odbora.

– Vezano uz promjene zaključenih ocjena, inspektor nije utvrdio upis ocjena u e-Imenik nakon sjednice Razrednog vijeća održane 27. lipnja 2022. godine. Inspektor je utvrdio da je nastavnica u rubriku za ocjenjivanje 27. lipnja 2022. godine upisala određene ocjene, te da su zaključne ocjene bile donesene prije održavanja sjednice Razrednog vijeća jer je ono na sjednici potvrdilo utvrđene ocjene, čime su ocjene formalno-pravno valjane, navodi se u nalazu prosvjetne inspekcije.


Utvrđeni su, međutim, brojni administrativni propusti: u godišnjem planu i programu škole pronađeni su propusti u planiranim poslovima, mjestu i vremenu te izvršavanju poslova, nije adekvatno utvrđena potrebna satnica za sve oblike odgojno-obrazovnog rada, tablica zaduženja nije bila napravljena na odgovarajući način, isto tako planovi rada ravnateljice i stručnih suradnika te školskog odbora, razrednih i nastavničkih vijeća nisu bili napravljeni na odgovarajući način, nepravilno i nepotpuno je vođena pedagoška dokumentacija, odnosno e-dnevnik jer u njemu nema zapisnika o roditeljskim sastancima, razrednog vijeća te nisu navedeni podaci o suradnji s roditeljima…


Pedagoška dokumentacija


U nalazu inspekcije navodi se i kako su »pojedini nastavnici čitave godine bilješke i ocjene u e-Dnevnik upisivali sa zakašnjenjem«, dok ravnateljica »ne pregledava i nadzire pedagošku dokumentaciju, što joj je obaveza kao stručnom voditelju ustanove«. Stručnim suradnicima inspekcija je zamjerila što ne provjeravaju ispravljanje pedagoške dokumentacije, niti vode vlastite propisane dokumentacije, a utvrđeno je i da se e-Matice ne vode ažurno kako bi trebalo.


Zbog navedenih propusta, prosvjetni inspektor je naložio školi da uskladi godišnji plan i program rada sa Zakonom o odgoju i obrazovanju, da nastavnicima uskladi poslove ugovorene ugovorom o radu s njihovim zaduženjima, da uskladi vođenje propisane pedagoške dokumentacije i evidencije sa zakonom i drugim aktima, a ravnateljici da redovito pregledava pedagošku dokumentaciju u e-Dnevniku i nadzire pravodobno vođenje pedagoške dokumentacije te radi uvid u nastavu i analizira rad svih nastavnika i stručnih suradnika. Propusta je u školi očito bilo i kod zapošljavanja, jer je ravnateljici inspekcija naložila da zatraži provjeru prethodne osuđivanosti radnika škole iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa te provjeru vjerodostojnosti obrazovnih isprava za administrativno-tehničke radnike.