natječaj

Veliki interes za kupnju broda u “3. maju”: U srijedu istječe rok za ponude za novogradnju 514

Orjana Antešić

Sudeći prema iskazima interesa desetak potencijalnih kupaca, kao i više predstavničkih timova brodara koji su proteklih mjesec dana u riječkom brodogradilištu pogledali nezavršeni brod, sve »miriše« na to da nije upitno hoće li, već koliko će ponuda biti stavljeno na stolRIJEKA – U srijedu 15. rujna istječe rok za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju novogradnje 514 u »3. maju«. Sudeći prema iskazima interesa desetak potencijalnih kupaca, kao i više predstavničkih timova brodara koji su kroz proteklih mjesec dana u riječkom brodogradilištu bili pogledati taj nezavršeni brod za prijevoz automobila, sve »miriše« na to da nije upitno hoće li, već koliko će ponuda biti stavljeno na stol, samim time i koji će se to najveći iznos uspjeti postići za ovaj brod koji je u visokom stupnju dovršenosti, blizu 80 posto, a prodaje se po početnoj cijeni od 39 milijuna eura.


Dvije faze


Sastavni dio svih ponuda koje zaključno sa srijedom budu pristigle u Ministarstvo gospodarstva jest i dokaz o jamstvu za ozbiljnost ponude u iznosu od 2 milijuna eura, bilo u vidu prvoklasne bankovne garancije ili novčanog pologa.


Sam natječaj zamišljen je da se provede u dvije faze. U prvoj će, nakon isteka roka za podnošenje ponuda, posebno radno tijelo odnosno komisija izvršiti otvaranje i ocjenu ponuda te odabrati tri ponude s najvišim cijenama, o čemu će pisanim putem obavijestiti ponuditelje i pozvati ih da sudjeluju u drugoj fazi natječaja. Odabrani ponuditelji u tom će završnom pripetavanju biti obaviješteni o najvišoj pristigloj ponudi i dat će im se mogućnost da korigiraju svoju ponudu, odnosno da povećaju iznos iznad iznosa najviše ponude.
»Djevojku«, odnosno car carrier iz »3. maja« dobit će onaj tko ponudi najvišu cijenu, bez obzira iz koje je skupine ponuda riječ – o onoj za kupnju broda u dovršenom ili nedovršenom stanju.
U natječaju nisu definirani rokovi za drugu fazu natječaja, no dostupne informacije upućuju da je plan da se taj dio odradi do početka listopada.


Posebni program


Novogradnja 514 je brod kapaciteta prijevoza 7.000 automobila koji je originalno bila naručila norveška kompanija Siem. Građen je u riječkom brodogradilištu, no vodio se pod Uljanikom, pa je tako i postao dio stečajne mase nekadašnjeg krovnog društva propalog holdinga. Da bi se brod završio u riječkom brodogradilištu, s obzirom na to da je riječ o financijski najizdašnijoj novogradnji od sve tri na osnovi kojih je »3. maj« ušao u posebni program i dobio priliku da nastavi proizvodnju, bilo je potrebno razriješiti taj formalni vlasnički status. To je napokon odrađeno prošle jeseni na način da je novogradnju 514 Ministarstvo financija, kroz izjavu o prijeboju potraživanja, kupilo na elektroničkoj dražbi. Vrlo brzo potom Norvežani pokazuju interes da bi kupili taj svoj bivši brod, međutim, cijena koju su u tim pregovorima nudili nije ocijenjena prihvatljivom.


U Vladi tada stavljaju točku na razgovore sa Siemom i početkom proljeća odlučuju se za opciju da će se taj brod završiti tako što će se država zadužiti kod HBOR-a za potrebnih 22 milijuna eura, za vrijeme koje će se tražiti kupac po principu tko ponudi najvišu cijenu. Ugovor s »3. majem« za završetak novogradnje 514 potpisan je u travnju, a nemali interes kod brodara po oglašenoj početnoj cijeni od 39 milijuna eura ukazuje da se radilo o dobrom potezu. Pritom je Vlada zadržala široku pregovaračku poziciju, od toga je zainteresiranim kupcima ostavila opcije da formiraju svoje ponude za dovršeni brod ili u sadašnjem, nedovršenom stanju. U potonjoj opciji radi se o tome da bi kupac broda »uskočio« na poziciju Republike Hrvatske u Ugovoru o završetku novogradnje 514 s brodogradilištem »3. maj« iz travnja ove godine, sa svim pravima i obvezama, što je jasno definirano u uvjetima natječaja. Nije odviše spomenuti ni da se natječajem Vladi ostavila mogućnost da u svakom trenutku prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora po vlastitom nahođenju može odustati od prodaje novogradnje 514, kao i da ne prihvati nijednu od zaprimljenih ponuda, i to bez navođenja razloga.