Poduzet će sve

RBA i Erste najavljuju pravne lijekove protiv odluke Vrhovnog suda u ‘slučaju CHF kredita’

Hina

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran KaruzaZAGREB Raiffeisenbank Austria (RBA) u utorak je najavila da će poduzeti sve pravne lijekove protiv odluke Vrhovnog suda u “slučaju franak”, koju će osporavati putem ustavne tužbe te na razini institucija Europske unije, a iz obrazloženja presude tumači kako se ona ne odnosi na kredite u švicarskim francima (CHF) koji su konvertirani u eurske.


“S obzirom na presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Raiffeisenbank Austria će, nakon što prouči odluku, a posebno obrazloženje, poduzeti sve pravne lijekove protiv te odluke. Odluku Vrhovnog suda ćemo svakako osporavati putem ustavne tužbe.


Dodatno, RBA će razmotriti te iskoristiti sve pravne lijekove koji su joj na raspolaganju, kako bi ovu odluku osporila i na razini institucija Europske unije”, najavljuju iz te banke u komentaru odluke Vrhovnog suda.
Također, nastavljaju iz RBA, u ovom je trenutku važno naglasiti kako je činjenica da presuda Vrhovnog suda u svom obrazloženju potvrđuje da se presuda ne odnosi na konvertirane kredite, odnosno CHF kredite koji su bili konvertirani u eurske.


Ukratko, to znači da se ovom presudom potvrđuje kako za te kredite ne postoji pravna osnova za podizanje tužbe, jer se njihov položaj konverzijom, isključivo na trošak banaka, izjednačio s korisnicima koji su kredite podizali uz valutnu klauzulu u eurima, ističu iz RBA.


Osvrćući se na CHF kredite koji nisu konvertirani, odnosno kredite koji su otplaćeni, iz RBA navode da Ustavni sud još nije donio konačnu odluku kada nastupa zastara, što će tek dati odgovor na pitanje ima li određeni broj klijenata uopće mogućnost tužiti banke.


“Iako RBA nema namjeru pristajati na nagodbe, bez obzira na presudu Vrhovnog suda, Banka će svakako postupiti sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, te u svakom pojedinačnom procesu utvrđivati postupanje klijenta i Banke, kao što će i svakoj pojedinoj tužbi, odnosno parnici pristupati individualno, savjesno i pošteno”, zaključuje se u reakciji RBA.


Vrhovni sud danas je objavio da je presudio da su banke povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima. Taj je sud, naime, izvijestio da je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača – Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača.


Vrhovni sud je u priopćenju istaknuo kako je u presudi izražen pravni zaključak da su banke “u određeno navedenim razdobljima povrijedile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći u njima nepoštene i ništetne ugovorne odredbe – ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švicarski franak (valutna klauzula), a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo”.


“Pobijana drugostupanjska presuda je rješenjem djelomično ukinuta (bez vraćanja na ponovni postupak) u dijelu kojim je bankama naloženo da prekinu s opisanim postupanjem jer je o tome već pravomoćno presuđeno.


Fizičke i pravne osobe mogu se u posebnim parnicama pozivati na prihvaćene zahtjeve tužitelja u ovom postupku, a sudovi u tim, pojedinačnim postupcima vezani su za ta utvrđenja”, izvijestio je Vrhovni sud.


U reakciji na tu presudu iz Hrvatske udruge banaka (HUB) su najavili da će banke razmotriti poduzimanje daljnjih pravnih koraka koji im stoje na raspolaganju u Hrvatskoj i na europskoj razini.


Najavili su to i iz Erste banke, iz koje su također upozorili na nekoliko otvorenih pitanja u vezi kredita u švicarskim francima koji su konvertirani u eurske, kao i kredita u francima koji su ranije otplaćeni odnosno tumačenja zastarnih rokova kod tih kredita.


Saborski zastupnik stranke Snaga i aktivist Udruge franak Goran Aleksić ustvrdio je, pak, da odluka Vrhovnog suda o odbijanju zahtjeva banaka za reviziju u slučaju kredita vezanih valutnom klauzulom uz CHF znači da svih 125.000 dužnika sada mogu tužiti banke i dobiti svoj novac.