Vlada RH

Objavljene nove cijene goriva

Portal Novi list

Ilustracija / Foto Igor Soban/PIXSELL

Ilustracija / Foto Igor Soban/PIXSELLSlužbeno su objavljene nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći.


Vlada je na telefonskoj sjednici usvojila Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0.1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo te 0.0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0.8229 EUR/kg smjesa propan-butan za boce, odnosno 0.3716 EUR/kg za velike spremnike.


Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14-dnevno razdoblje.
Nove cijene iznosit će:


  • 1.43 EUR/l za benzinsko gorivo (smanjenje 0.04 EUR/l)
  • 1.37 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0.01 EUR/l)
  • 0.83 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0.01 EUR/l)
  • 1.06 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0.01 EUR/kg)
  • 1.62 EUR/kg UNP za boce (smanjenje 0.02 EUR/kg).

Izmijenjena je i Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju.


Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u trideset jednom navratu.


S obzirom na to da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se, radi sprječavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente, bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 18. lipnja do 1. srpnja 2024., i to za 56.31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23.13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva, odnosno 0.0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina te 0.0231 euro po litri dizelskog goriva.