Ministarstvo poljoprivrede

Objavljena nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje ASK

Portal Novi list, Hina

Ilustracija / Foto Sergej Drechsler

Ilustracija / Foto Sergej DrechslerMinistarstvo poljoprivrede objavilo je da je u srijedu stupila na snagu nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje ASK, kojom su svi subjekti obvezani kontinuirano dojavljivati brojno stanje svinja koje drže na objektima, a i dalje na snazi ostaje zabrana klanja za vlastite potrebe na području Vukovarko-srijemske te određenim područjima Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije.


Kako se navodi u priopćenju, u Narodnim novinama broj 147/23 je objavljena Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge (ASK) u Republici Hrvatskoj, koja je danas stupila na snagu.


U Naredbi je određena obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima. Također, svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od srpnja 2023., dužni su u roku od 10 dana od stupanja na snagu Naredbe, odnosno do 23. prosinca, prijaviti brojno stanje svinja na svojim objektima.
Svi subjekti koji drže svinje dužni su prijavljivati premještanje svinja i obvezno svaku promjenu brojnog stanja (uginuće, prasenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i dr.).


Dojava se radi samostalnim unosom u VetIs aplikaciju, putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u roku od tri dana od nastale promjene.


Kako se navodi u priopćenju, na objektima na kojima se drži pet i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz minimalne biosigurnosne mjere propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području RH i ovom Naredbom moraju imati plan biosigurnosti.


Taj plan biosigurnosti, kako se nadalje objašnjava, mora obuhvaćati barem određivanje “čistih” i “prljavih” područja za osoblje ovisno o tipu objekta; određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt; postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu; pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje; ciljani periodični program informiranja osoblja objekta; određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu.


Plan također mora obuhvaćati postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi te interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera.


I nadalje zabrana klanja za vlastite potrebe u Vukovarsko-srijemskoj i dijelovima Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije


Prema priopćenju Ministarstva poljoprivrede, za dio županija gdje se bolest pojavila samo kod divljih svinja na objektima koji udovoljavaju svim biosigurnosnim mjerama, provodi se nadzor ASK i kliničkim pregledom veterinara unutar 24 sata prije klanja nisu utvrđene promjene zdravstvenog stanja svinja dozvoljeno je klanje svinja za vlastite potrebe, dok i nadalje ostaje zabrana klanja za vlastite potrebe u Vukovarko-srijemske te određenim područjima Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije.


“U zonama ograničenja I, II i zaraženoj zoni (dio Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Ličko-senjske i Zadarske županije gdje se bolest pojavila samo u divljih svinja), na objektu na kojem se drže svinje i koji udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako se na objektu provodi nadziranje ASK i ako kliničkim pregledom provedenim od strane ovlaštenog veterinara unutar 24 sata prije klanja nisu utvrđene promjene zdravstvenog stanja svinja na objektu i svinja namijenjenih klanju dozvoljeno je klanje svinja za vlastite potrebe”, ističe se u priopćenju Ministarstva.


“I dalje je na snazi zabrana klanja za vlastite potrebe na području ograničenja u zonama zaštite i zonama nadziranja koje obuhvaćaju cijelo područje Vukovarko-srijemske i određena područja Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije”, izričiti su iz Ministarstva poljoprivrede.


Također ističu obvezu svih subjekata koji drže svinje da prijave veterinaru ako svinje pokazuju znakove bolesti, pobačaj, uginuće.


Podsjećaju također da se svinje smiju držati samo na registriranim objektima u skladu sa svim mjerama biosigurnosti i uvjetima za držanje svinja.