Objavljene vrijednosti NRS-a

HNB o kretanjima na tržištu: Nastavlja se pad kamata na kredite

Aneli Dragojević Mijatović

S obzirom na to da je nacionalna referentna stopa (NRS) implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope, očekuje se daljni pad kamatnih stopa na kredite za korisnike koji ih otplaćuju uz promjenjive stope u čijoj je bazi NRSRIJEKA  Hrvatska narodna banka objavila je nove vrijednosti indeksa nacionalne referentne stope (NRS), i to za treće tromjesečje 2021., a usporedba tih podataka s drugim kvartalom pokazuje da se nastavio trend pada gotovo svih podindekasa NRS-a, osim jednog koji se u praksi ne koristi, a čija je vrijednost ostala nepromijenjena, izvijestili su iz HNB-a.


Kunski i eurski podindeksi smanjili su se za jedan do dva bazna boda (0,01 ili 0,02 postotna boda) s izuzetkom podindeksa 3M NRS3 EUR koji se smanjio za tri bazna boda (0,03 postotna boda).


Dva najzastupljenija podindeksa u ugovorima o potrošačkim kreditima smanjili su se u trećem tromjesečju ove godine za jedan bazni bod svaki, te sada 6M NRS1 EUR iznosi 0,09 posto, a 6M NRS1 HRK iznosi 0,10 posto.
S obzirom na to da je nacionalna referentna stopa (NRS) implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope, očekuje se daljni pad kamatnih stopa na kredite za korisnike koji ih otplaćuju uz promjenjive stope u čijoj je bazi NRS.