Vlada

Nakon cestovnog, kreće modernizacija željezničkog sektora, evo što sve sadrži novi Vladin plan

Hina

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Udio korištenja željezničkog putničkog prijevoza u Hrvatskoj manji je od polovine uobičajene razine u zapadnoeuropskim državamaVlada je u četvrtak prihvatila dokument “Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora”, u kojem su sadržani glavni elementi reforme i predstavljen provedbeni plan mjera i aktivnosti reforme hrvatskog željezničkog sektora.


Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da su modernizacija željezničke infrastrukture i restrukturiranje željezničkog sektora jedan od strateških ciljeva Vlade te da se prihvaćanjem dokumenta, koji je izrađen u suradnji sa Svjetskom bankom, stvara podloga za sveobuhvatnu reformu tog sektora, kao i platforma za korištenje dostupnih sredstava EU.


“Osnovni elementi reforme su upravljanje sektorom, što podrazumijeva donošenje sektorske strategije i nacionalnih planova za razvoj željezničke infrastrukture, upravljanje infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoj usluga željezničkog prijevoza. Isto tako, podrazumijeva jačanje uloga ministarstava odgovornih za sektorsko planiranje i koordijaciju željezničkih društava u državnom vlasništvu”, kazao je Butković.
Naveo je da upravljanje željezničkim društvima i njihovim poslovanjem uključuje financijske i operativne učinkovitosti društava u državnom vlasništvu.


U HŽ Infrastrukturi će se tako provesti reorganizacija u području održavanja, upravljanja prometom i vođenja investicijskih i infrastrukturnih projekata. Isto tako, planirano je i odvajanje pružnih građevina kao i smanjenje operativnih troškova.


Nadalje, u HŽ Putničkom prijevozu revidirat će se organizacija i poslovanje radi optimiziranja troškova i usluga putničkog prijevoza unaprjeđenjem voznog parka. Investirat će se i u postojeće kapacitete, a nabavit će se i novi vlakovi, uključivo i oni za neelektrificirane pruge.


Vezano uz HŽ Cargo, ministar je istaknuo da je u tijeku izrada novog plana modernizacije i povećanja učinkovitosti s mjerama financijskog i poslovnog restrukturiranja društva te da se za njega traži strateški partner.


Odluka sadrži i planiranje sektorskih ulaganja i financiranja, što podrazumijeva definiranje programa modernizacije i obnove željezničkih pruga te određivanje prioriteta za modernizaciju i obnovu.


Cjelokupnu strategiju financiranja, istaknuo je, odobrit će Ministarstvo financija kroz višegodišnje kapitalne planove. Planirani izvori financiranja su sredstva EU iz trenutnog i sljedećeg programskog razdoblja i sredstva iz Fonda za oporavak i otpornost.


“Za prioritetne projekte od nacionalne važnosti, koji nisu uključeni u program financiranja EU sredstvima, Vlada će iznaći druge izvore”, izjavio je Butković.


Planira se i razvoj tehnologija, znanja i vještina željezničkog sektora kroz poticanje sinergije između sveučilišta i obrazovanja te stvaranja centara kompetentnosti.


Inače, udio korištenja željezničkog putničkog prijevoza u Hrvatskoj manji je od polovine uobičajene razine u zapadnoeuropskim državama. U usporedbi s drugim željezničkim sektorima u EU, poslovanje hrvatskog željezničkog sektora u prosjeku je na nižoj razini u gotovo svim dimenzijama učinkovitosti, efikasnosti i financijske održivosti.