Mađari manipulirali

MOL malim dioničarima nudio 2.800 kuna za dionicu Ine, a onda ih kupovao i za više od 4.000 kn

Jagoda Marić

MOL je isticao da u Hrvatskoj ne postoji zakonska odredba kojom je propisana obveza otkrivanja cilja stjecanja dionica / Foto: Arhiva NL

MOL je isticao da u Hrvatskoj ne postoji zakonska odredba kojom je propisana obveza otkrivanja cilja stjecanja dionica / Foto: Arhiva NL

Dio naših sugovornika ide toliko daleko da smatra kako investitori koji su prodali svoje dionice po cijeni od 2.800 kuna mogu možda inzistirati i na obeštećenju jer su prilikom prodaje dovedeni u zabluduZAGREB » Mađarski MOL je krajem 2010. i početkom 2011. godine manipulirao tržištem kapitala u Hrvatskoj jer je u svojoj Općoj ponudi za kupnju dionica Ine, ali i kasnijim konferencijama za novinare, širio informacije koje daju lažne i obmanjujuće signale vezane uz cilj njegove kupnje dionica Ine. Potvrdio je to i Visoki upravni sud odbijanjem MOL-ove tužbe na rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) koja je još 2011. godine utvrdila da je MOL manipulirao tržištem kapitala. Odluka tog suda objavljena je jučer u Narodnim novinama.  


 Obmana radnika


Visoki upravni sud dao je Hanfi za pravo u njezinom zaključku da je obmana bila u tome što je MOL kao motiv za svoju Opću ponudu za kupnju Ininih dionica po cijeni od 2.800 kuna, objavljenu 15. prosinca 2010. godine, naveo da time želi dati još jednu mogućnost malim dioničarima, prije svega radnicima i bivšim radnicima Ine, da prodaju dionice po cijeni višoj od tržišne. U tom je trenutku Inina dionica na burzi vrijedila 1.721,14 kuna.Prekršajne kazne za manipuliranje tržištem prema zakonu se kreću od 500 tisuća do milijun i pol kuna, ali je moguć i kazneni progon onih za koje se sumnja da su počinili takvo djelo. Hanfa je svoje sumnje još 2011. godine prijavila DORH-u, a zakon predviđa kazne od jedne do pet godina zatvora.

  Čim je ponuda istekla, i prije nego što je platio više od deset tisuća dionica skupljenih u toj punudi, MOL je na Zagrebačkoj burzi nastavio kupovati Inine dionice, a Hanfa je utvrdila da ih je plaćao između 3.650 i 4.016,02 kune. Iz toga je zaključila kako stvarna namjera MOL-a prilikom davanja ponude u prosincu nije bila »proklamirana socijalno-zaštitna« nego je želio steći većinski udio u Ini, što nije rekao kad je objavljivao svoju ponudu. Nekako u isto vrijeme kad je Hanfa istraživala taj slučaj, MOL je priznao da osim dionica kupljenih kroz ponudu ima i dodatnih 1,6 posto opcijskih dionica. U svom nadzoru Hanfa je ustanovila na tri skrbnička računa više od 161 tisuću dionica koje su kupovane od 21. prosinca 2010. do 25 . ožuka 2011. godine, dakle za trajanja i nakon Opće ponude u kojoj je malim dioničarima ponudio otkup dionica po cijeni od 2.800 kuna.


  Hanfa je tada zaključila, a Visoki upravni sud joj je sada dao za pravo, da je MOL obmanuo male dioničare koji su mu u javnoj ponudi prodali dionice, jer se iz njegove ponude moglo zaključiti da mu je cilj kupovati dionice isključivo po 2.800 kuna, iako ih je kasnije plaćao znatno više.


 


 Upitne stvarne namjere


Tako je MOL ukupno kupio 21.009 dionica, koje je pohranio na zbirne skrbničke i podskrbničke račune.


Opširnije u tiskanom izdanju Novog lista