Konverzija

Krah mjenjačnica? Mijenjanjem novca bavi se oko 900 pravnih osoba. Uvođenje eura preživjet će ih najviše 150

Aneli Dragojević Mijatović

Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL

Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL

U vrijeme sezone mjenjačke poslove obavlja oko 900 ovlaštenih mjenjača, a za njih oko 200 to je glavna djelatnostS obzirom na najvjerojatnije skoro uvođenje eura, početkom iduće godine, često se spominje smanjenje prihoda banaka po osnovi mjenjačkih poslova od zamjene kuna u euro i obratno.


Tako su iz Hrvatske udruge banaka predvidjeli da će banke dugoročno gubiti dio prihoda od konverzije valuta, odnosno prometa na deviznom tržištu kuna/euro, od oko milijardu kuna godišnje.


No, bankama je to samo mali segment poslovanja koji će one lako nadoknaditi, a k tome i ostvariti neke druge prednosti od eurozone. Tu su, međutim, mjenjačnice, o kojima se manje govori, a kojima je, dijelu njih barem, mjenjački posao »core« biznis.
Pritom im velik dio posla sigurno otpada na promjenu kuna u eure i obratno. Pravu evidenciju o broju mjenjačnica, i to onih poduzetnika koji se samo time bave, te onih koji se, uz ostalo, bave i mjenjačkim poslovima, ima Hrvatska narodna banka, koja mjenjačnicama izdaje odobrenje za rad.


HNB smo stoga pitali što predviđaju, što će se događati s mjenjačnicama koje će evidentno ostati bez značajnog dijela posla te koliko je trenutno mjenjačnica u Hrvatskoj i koji se obim njihova posla odnosi baš na transakcije mijenjanja iz kune u euro i obratno, a koji pak dio njihovog mjenjačkog posla otpada na druge valute (dolar, CHF…).


Temeljem tog udjela, mogu li predvidjeti hoće li i u kom obimu doći do smanjenja broja mjenjačnica, pitali smo HNB.


Čak 86 posto


U središnjoj banci kažu da trenutno 1.147 pravnih osoba, odnosno obrta, ima odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova.


Također, ističu, pravne osobe i obrti ne smiju obavljati mjenjačke poslove bez odobrenja Hrvatske narodne banke te bez upisa djelatnosti mjenjački poslovi u odgovarajući registar.


– Mjenjačke poslove ne obavljaju sve pravne osobe, odnosno obrti koji imaju odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova, jer su neki ovlašteni mjenjači stavili tu djelatnost u mirovanje.


Procjenjujemo da u vrijeme turističke sezone mjenjačke poslove obavlja oko 900 ovlaštenih mjenjača na oko 3.500 mjenjačkih mjesta (jedno trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske te jedna agencija obavljaju mjenjačke poslove na oko 1.000 mjenjačkih mjesta).


Pretežiti dio od 900 pravnih osoba i obrta koji se bave pružanjem mjenjačkih usluga obavlja i druge djelatnosti, pri čemu im djelatnost mjenjački poslovi nije glavna djelatnost.


Procjenjujemo da oko 200 pravnih osoba i obrta obavlja djelatnost mjenjačkih poslova kao glavnu djelatnost te da te pravne osobe i obrti pružaju svoje usluge na oko 400 mjenjačkih mjesta u kojima radi između 600 i 800 zaposlenika, od kojih su dio sezonski zaposlenici, ističu u HNB-u.


Otkrivaju pritom da, prema podacima o prometu koji su ovlašteni mjenjači ostvarili pri trgovanju s fizičkim osobama (ne smiju trgovati s pravnim osobama) u razdoblju od siječnja do studenoga 2021. godine, udio eura u ukupnom prometu (otkup i prodaja) iznosio je oko 86 posto.


Druga valuta po veličini prometa u istom razdoblju je američki dolar, s udjelom od oko 6 posto, dok je treća valuta po veličini prometa švicarski franak s udjelom od oko 5 posto.


Najveći promet vezan uz otkup, odnosno prodaju strane gotovine, ovlašteni mjenjači ostvaruju tijekom srpnja i kolovoza, opisuje HNB.


Hotelima isplativo


– Uvođenjem eura kao službene novčane jedinice u Republici Hrvatskoj zasigurno će doći do smanjenog interesa za pružanjem mjenjačkih usluga.


Najvjerojatnije je da će se mjenjačkom djelatnošću nastaviti baviti manji dio od postojećeg broja ovlaštenih mjenjača (aktivnih), odnosno da se tom djelatnošću neće baviti više od 150 ovlaštenih mjenjača u uvjetima kada će euro postati zakonsko sredstvo plaćanja u RH.


Također, za pretpostaviti je da će tu uslugu prvenstveno nastaviti pružati trgovačka društva koja upravljaju hotelima, kao dio ukupne usluge koju pružaju svojim gostima, te manji broj pravnih osoba koje će svoj poslovni interes pronaći u trgovanju gotovim novcem tridesetak stranih valuta kojima se trguje na hrvatskom tržištu stranih sredstava plaćanja, predviđa Hrvatska narodna banka.


Zarada na turistima odlazi u povijest


Iako je to ipak bila rijetkost, svima su poznati pojedinačni primjeri u kojima se izvještavalo da su neke mjenjačnice uz more za vrijeme sezone turistima npr. za 100 eura znale isplaćivati i samo 600 kuna.


To je, naravno, daleko ispod realnog tečaja koji na tečajnici HNB-a u pravilu uvijek ima relativno stabilnu vrijednost i »vrti« se oko 7,5 kuna za euro, pri čemu je donja granica negdje na 7,20.


I ovakvi »ekstraprofiti« za neke, uvođenjem eura umjesto kune odlaze u povijest.