NRS

Javile se banke, od Nove godine niže rate kredita, evo i koliko

Aneli Dragojević Mijatović

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

Građanima će snižena kamatna stopa biti vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljačiSlijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS) od 1. siječnja 2021. u Zagrebačkoj banci snižavaju se promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građanima, priopćeno je jučer iz najveće banke u Hrvatskoj.


U Zabi kažu da će se na postojeće stambene i druge kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjiti za 0,06 postotnih poena, dok će se za kredite vezane uz valutu euro kamatna stopa smanjiti za 0,05 postotna poena.


Kod ostalih postojećih kredita, kod kojih banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,04 postotnih poena, a za kredite vezane uz valutu EUR smanjenje će iznositi 0,05 postotnih poena.
Erste banka jučer je također izvijestila o padu kamata: »U skladu s kretanjima referentnih kamatnih stopa, Erste banka od 1. siječnja snižava kamatne stope na postojeće kredite s promjenjivom kamatnom stopom, koji su ugovoreni prije 9. siječnja 2013.


Građanima će snižena kamatna stopa biti vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljači, a smanjenje se ovisno o valuti kredita kreće u rasponu od 0,14 do 0,37 postotnih bodova.


Inače, još ranije ovaj tjedan i Hrvatska poštanska banka priopćila je da nastavlja snižavati kamatne stope na kredite građana temeljem smanjenja NRS-a: »Nova godina donosi manji iznos anuiteta jer se 1. siječnja 2021. ponovo snižavaju kamatne stope«, kažu u HPB-u.


Promjene visine kamatne stope kod tih kredita ovise o godini ugovaranja, ali primjerice od 2013. godine, navedene referentne kamatne stope su se umanjile: 6M NRS2 za kredite u kunama za 1,94 postotnih bodova, a za kredite u eurima 6M NRS1 za 3,09 postotna boda i 12M EURIBOR za 1,03 postotna boda, navode iz Erste banke.


Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava ju Hrvatska narodna banka (HNB).


Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. srpnja 2021.