Šef HNB-a

Guverner Vujčić u Opatiji: Euro uvodimo 2023., uskoro ćemo objaviti sve detalje

Aneli Dragojević Mijatović

Vujčić očekuje pa BDP-a od 10 posto u ovoj godini, ali i snažan oporavak u 2021., uz stopu rasta od 6 postoOPATIJA Iako je izbijanje pandemije snažno pogodilo hrvatsko gospodarstvo i javne financije, uvođenje eura 1. siječnja 2023. je ostvarivo, rekao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić na konferenciji Hrvatsko novčano tržište koja je počela u Opatiji.


Vujčić očekuje pa BDP-a od 10 posto u ovoj godini, ali i snažan oporavak u 2021., uz stopu rasta od 6 posto. Vjeruje da ćemo uspjeti ispuniti konvergencijske kriterije za uvođenje eura u tom najkraćem mogućem roku.


Najavio je da je u tijeku izrada Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom, koji će dati odgovore na sva praktična pitanja oko konverzije depozita, kredita, zamjene kovanica i novčanica… Plan će, rekao je, uskoro predstaviti javnosti.
– Ljudi se najviše boje da će im uvođenjem eura pasti standard jer misle da će rasti cijene a prihodi ostati isti. Mi sad moramo poraditi na tome da više govorimo o primjerima drugih zemalja, kod kojih se desilo upravo suprotno – standard građana je nakon uvođenja eura porastao, poručio je Vujčić.