Vlada prihvatila jedinu ponudu

Francuzima koncesija za Zračnu luku Zagreb

Darko Pajić

Ocijenjeno je da francuska ponuda zadovoljava sve kriterije, prije svega u visini ulaganja od 190 milijuna eura koliko je procijenjena vrijednost prve faze projekta novog putničkog terminala