NISU MOGLI NA BRAJDICU

Dolazak velikog njemačkog lučkog operatera u Trst nije zabrinuo vodstvo riječke luke

Marinko Glavan

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

"U Trstu je riječ o terminalu za kontejnere, generalni teret i Ro-Ro, dok je u Rijeci riječ o kontejnerskom terminalu s većom dubinom mora i većim kapacitetom prekrcaja kontejnera", ističe Denis VukorepaRIJEKA – Ulazak Hamburg Hafen und Logistik AG (HHLA), najvećeg operatera u jednoj od najvećih europskih luka, u vlasničku strukturu Piattaforma Logistica Trieste srl (PLT), novog multifunkcionalnog lučkog terminala u Trstu, u riječkoj luci koja je trenutačno u postupku odabira koncesionara za novi kontejnerski terminal Zagreb Deep Sea, nije dočekan za zabrinutošću.


Važnost pravca


Prema riječima ravnatelja Lučke uprave Rijeka Denisa Vukorepe dolazak velikog »igrača« iz sjevernoeuropskih luka na sjeverni Jadran dokaz je sve veće atraktivnosti ovog prometnog pravca na međunarodnom pomorskom i logističkom tržištu.


– Interes velikih operatera iz sjevernoeuropskih luka za terminale u lukama Sjevernog Jadrana ukazuje na sve veću važnost ovog prometnog pravca na svjetskom pomorskom tržištu. Ulazak HHLA-e u vlasničku strukturu novog multifunkcionalnog terminala u Trstu ne smatramo konkurencijom Zagreb Deep Sea terminalu. U Trstu je riječ o terminalu za kontejnere, generalni teret i Ro-Ro, dok je u Rijeci riječ o kontejnerskom terminalu s većom dubinom mora i većim kapacitetom prekrcaja kontejnera. Sjevernojadranski prometni pravac u budućnosti će sigurno biti sve atraktivniji za transport s Istoka, što pokazuje i rastući interes velikih operatera i brodara za terminale u jadranskim lukama, rekao je Vukorepa.
Novi terminal u Trstu zapao je u teškoće tijekom izgradnje, a novi strateški partner HHLA u vlasničku je strukturu ušao dokapitalizacijom kako bi se osigurala sredstva za završetak radova i puštanje terminala u pogon.


Kineska ponuda


HHLA je, podsjećamo, već bio u užem krugu za odabir koncesionara na jednom od sjevernojadranskih terminala i to – u Rijeci, kada se tražio strateški partner za kontejnerski terminal na Brajdici. Tada su u drugom krugu osim HHLA-e bili i APM Terminals BV te filipinski ICTSI, koji je u konačnici dao najbolju ponudu te je danas vlasnik 51-postotnog udjela u tvrtki Jadranska vrata, koja upravlja terminalom, pri čemu 49 posto udjela drži Luka Rijeka d.d.


O interesu velikih sjevernoeuropskih operatera za sjevernojadranske luke svjedoči i ponuda APM Terminals BV-a, tvrtke kćeri najvećeg kontejnerskog brodara A.P. Moller Maerska, zajedno s domaćom tvrtkom Enna Logic, koja je dio PPD grupe za koncesiju na Zagrebačkoj obali, pri čemu u konzorciju APM Terminals drže 51 posto, a Enna Logic 49 posto udjela.


Za koncesionara na Zagrebačkoj obali u drugom krugu natječaja obavezujuću je ponudu predao i kineski konzorcij koji čine Ningbo Zhoushan Port Company Limited sa sedamdeset posto udjela, China Road and Bridges Corporation (CRBC) s desetpostotnim udjelom i Tianjin Port Overseas Holding Limited s 20 posto udjela.


Kineska ponuda pritom je financijski i prema roku za izgradnju druge faze terminala, odnosno još 280 metara operativne obale, povoljnija od ponude APM Terminals-a i Enna Logica. Kinezi su ponudili dva milijuna eura fiksne koncesijske naknade godišnje uz izgradnju druge faze u roku od pet godina, a konzorcij koji čine APM Terminals i Enna Logic milijun eura naknade godišnje i izgradnju druge faze u roku od deset godina.


Odluka o odabiru koncesionara prolongirana je do konca ove godine, do kad su oba konzorcija produžila i valjanost svojih ponuda.