Nisu prezaduženi

Čupković: “3. maj ispunjava razlog za stečaj”. Percan protiv: “Brzo ćemo otkloniti nelikvidnost”

Hina

Foto Roni Brmalj

Foto Roni Brmalj

Čupković ocjenjuje da 3. maj nije prezadužen te navodi da raspolaže vrijednošću imovine većom od obaveza u sumi od 522,2 milijuna kuna, kao i imovinom dostatnom za podmirenje troškova stečajnog postupkaRIJEKA Privremeni stečajni upravitelj za Brodogradlište 3. maj Zdravko Čupković predao je Trgovačkom sudu u Rijeci izvješće u kojem ocjenjuje da to brodogradilište ispunjava jedan od stečajnih razloga – nesposobnost za plaćanje, ali da ipak nije insolventno ni prezaduženo, nego je trenutno nesposobno za plaćanje.


U izvješću objavljenom u ponedjeljak na oglasnoj ploči suda navodi se da je račun 3. maja na dan izrade izvješća neprekidno blokiran 160 dana, ali da 3. maj nije insolventan. Navodi se da mu kratkotrajna imovina iznosi 830,4 milijuna kuna, a kratkoročne obveze 588,4 milijuna kuna te da ima nedovršenu, odnosno proizvodnju u tijeku u visini 447,4 milijuna kuna i da su potaknuti procesi za naplatu dijela dospjelih potraživanja.


Čupković ocjenjuje da 3. maj nije prezadužen te navodi da raspolaže vrijednošću imovine većom od obaveza u sumi od 522,2 milijuna kuna, kao i imovinom dostatnom za podmirenje troškova stečajnog postupka.
Za 6. veljače predložio je održavanje ročišta, kako bi se raspravilo o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka.


Prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Brodogradilištem 3. maj pokrenut je početkom siječnja, a ročište radi očitovanja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka već je zakazano za 6. veljače. U siječnju je pokrenut i prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad još jednim članom Uljanik grupe, Uljanik brodogradilištem, a ročište je zakazano za 29. ožujka.


Prethodni postupak za 3. maj predložila je Fina, navodeći da 3. maj na 21. prosinca ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, ukupno 72,1 milijuna kuna.


Privremeni stečajni upravitelj u izvješću navodi da je blokada računa na 21. prosinca lani bila za obveze od 72,1 milijun kuna, 9. siječnja ove godine za 78,5 milijuna kuna, a 26. siječnja za 107,3 milijuna kuna, s time da je u siječnju dio vjerovnika povukao blokade te da je dio blokada na osnovi sudužništva.


Od novogradnji koje je 3. maj ugovorio – kemijski tanker (novogradnja 723) je na opremanju u Uljanik brodogradilištu, a za brod za rasuti teret (733) je raskinut ugovor i naplaćena su državna jamstva, uz hipoteku u korist države.Brodogradilište 3. maj je podizvođač za još šest novogradnji, od kojih je prva 75 posto dovršena, za tri je položena kobilica, jedna je 30 posto dovršen, a za jednu su izrezani limovi.

Aktiva je 31. listopada lani bila 1,3 milijarde kuna, dugotrajna imovina 289,3 milijuna kuna, a kratkotrajna imovina 830,4 milijuna kuna.


Kratkoročne obveze prema domaćim dobavljačima su 131,1 milijun kuna, a onima u inozemstvu 22,7 milijuna kuna, dok su obveze prema zaposlenicima za poreze i doprinose temeljem neisplaćenih plaća 22,4 milijuna kuna.


Među poduzetim aktivnostima za nastavak poslovanja i deblokadu računa, te uz aktivnosti na odabiru strateškog partnera, navedeni su, među ostalim, memorandum, potpisan u prosincu lani, u vezi broda za prijevoz automobila, novogradnje 514, u kojem se definira financiranje gradnje tako da kupac, tvrtka Siem, uplati 15 milijuna eura u roku od 20 dana, što bi osiguralo nabavku materijala za dovršetak broda, dok bi preostalih 22 milijuna eura bili isplaćeni 60 dana nakon isporuke.


Uz to, prosincu lani i tvrtka Algoma je iskazala interes za nastavak izgradnje dva broda, novogradnji 733 i 527 i potencijalno novogradnje 528.


Privremeni stečajni upravitelj procijenio je obveze stečajne mase, uz rok trajanja stečaja od 12 mjeseci, na 15,7 milijuna kuna, a troškove stečajnog postupka na 21,2 milijuna kuna.


I direktor Brodogradilišta 3. maj Maksimilijan Percan podnio je u ponedjeljak izvješće Trgovačkom sudu u kojemu je ocijenio da bi otvaranje stečaja bila prepreka u iznalaženju pozitivnog rješenja te da ne postoji razlog za otvaranje stečaja. Smatra da bi se nelikvidnost mogla otkloniti u kratkom roku.