USVOJENA TUŽBA

Europski sud presudio u korist čovjeka koji je pregazio i usmrtio dvoje pješaka u Rijeci: “Povrijeđena su ljudska prava Aleksandra Cupaća”

Šarlota Brnčić

Foto Goran Kovacic/PIXSELL

Foto Goran Kovacic/PIXSELL

Tužba je bila podnijeta još u veljači 2016. godine, a vezano uz pojedine okolnosti njegova pritvaranja nakon teške prometne nesreće koju je skrivio u središtu Rijeke i u kojoj su smrtno stradala dvojica pješaka, a zbog čega mu je u tijeku suđenje u riječkom Županijskom sudu.Na službenoj stranici Europskog suda za ljudska prava danas je službeno priopćeno kako je usvojena tužba Aleksandra Cupaća protiv Republike Hrvatske podnesena od strane njegova branitelja, riječkog odvjetnika Gorana Marjanovića.


Tužba je bila podnijeta još u veljači 2016. godine, a vezano uz pojedine okolnosti njegova pritvaranja nakon teške prometne nesreće koju je skrivio u središtu Rijeke i u kojoj su smrtno stradala dvojica pješaka, a zbog čega mu je u tijeku suđenje u riječkom Županijskom sudu.


Europski sud presudio je da je u Cupaćevu slučaju došlo do povrede članka 5 stavka 4 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. U tom članku stoji kako »svatko tko je lišen slobode uhićenjem ili pritvaranjem ima pravo pokrenuti sudski postupak u kojem će se brzo odlučiti o zakonitosti njegova pritvaranja ili o njegovu puštanju na slobodu ako je pritvaranje bilo nezakonito.«
Stoga je presudio da tužena država treba podnositelju tužbe isplatiti, u roku od tri mjeseca, sljedeće iznose koje je potrebno preračunati u hrvatske kune prema tečaju važećem na dan namirenja:
– 1.000 eura na ime nematerijalne štete, uvećanih za sve poreze koji bi se mogli zaračunati;
– 2.000 eura na ime troškova i izdataka, uvećanih za sve poreze koje bi se podnositelju zahtjeva mogli zaračunati.


Također, i da se od proteka naprijed navedena tri mjeseca do namirenja na prethodno spomenute iznose plaća obična kamata prema stopi koja je jednaka najnižoj kreditnoj stopi Europske središnje banke tijekom razdoblja neplaćanja, uvećanoj za tri postotna boda.