VELIKO PRIZNANJE

Đuro Sessa izabran za predsjednika Europske udruge sudaca

Šarlota Brnčić

Đuro Sessa / Foto: D. JELINEK

Đuro Sessa / Foto: D. JELINEKU Rimu je 11. rujna održan sastanak Središnjeg odbora Međunarodne udruge sudaca (International Association of Judges-IAJ). Međunarodna udruga sudaca djeluje na području 92 nacionalna udruženja sudaca koji su privrženi vladavini prava i pravu stranaka da u njihovim sporovima odlučuju suci koji su u svom odlučivanju neovisni i sigurni od vanjskog utjecaja.


Na sastanku je sudac José Igreja Matos (Portugal) izabran za novog predsjednika IAJ. Sudac Vrhovnoga suda Republike Hrvatske Đuro Sessa izabran je za predsjednika Europske udruge sudaca (European Association of Judges- EAJ) i prvog potpredsjednika Međunarodne udruge sudaca. Europska udruga sudaca je regionalna grupa Međunarodne udruge sudaca, a 44 nacionalna udruženja sudaca su okupljena u Europsku udrugu sudaca.