Nema kraja

PRETVORBA HALUDOVA Zašto još nije okončana pravosudna saga o slučaju slavnog odmarališta

Slavica Kleva

Predsjednik uprave Haludova se 5. svibnja 1997. obratio HBOR-u zahtjevom za kredit u iznosu od 5,5 milijuna njemačkih maraka radi pripreme objekata za turističku sezonu, premda su se u to vrijeme u Hotelima Haludovo nalazili prognaniciRIJEKA Zdravstveni status Božidara Andročeca iz Zagreba koji je optužen za zlouporabu u gospodarskom poslovanju, za krimen iz davne 1997. godine, ponovo će se vještačiti po sudskom vještaku. Tako je odlučila sutkinja Mladenka Paro Rudić nakon što je Andročec izostao s posljednjeg zakazanog ročišta, a pravdao je medicinskom dokumentacijom. No, ovo nije prvo vještačenje, Andročec je po nalogu sutkinje bio sudski vještačen prije nekoliko godina nakon čega je utvrđeno da je raspravno sposoban.


No, unazad dvije godine zbog bolesti nije mogao dolaziti na ročišta, a pritom ne treba smetnuti s uma da je u međuvremenu otkazao i punomoć odvjetniku koji ga je zastupao tijekom cijelog sudskog postupka, no, baš kada se suđenje primaklo kraju i samo preostalo iznošenje obrane, Andročec je otkazao daljnje zastupanje.


Priprema za sezonu


Predmet optužnice je, između ostalog i kredit koji je Andročec prije više od dva desetljeća, 1997. godine isposlovao preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR-a). Predsjednik uprave Haludova se, naime, 5. svibnja 1997. obratio HBOR-u zahtjevom za kredit u iznosu 5,5 milijuna njemačkih maraka radi pripreme objekata za turističku sezonu, premda su se u to vrijeme u Hotelima Haludovo nalazili prognanici. Sredstva su odobrena, a HBOR i Dubrovačka banka mjesec dana kasnije zaključuju ugovor o kreditu. Dubrovačka banka prima kredit u iznosu 3,92 milijuna njemačkih maraka, tadašnjih 14 milijuna kuna za krajnjeg korisnika, a to su bili Hoteli Haludovo Malinska. No, kredit je uplaćen na račun tvrtke Boman AG zbog povrata deviznog kredita tvrtke koji joj je odobrila Adria bank AG Wien, a na osnovu depozita Dubrovačke banke. Andročec je tada bio direktor tvrtke Boman AG u Hrvatskoj. Iako odobrena sredstva nisu utrošena za dobivenu namjenu, Andročec 25. rujna 1997. s Dubrovačkom bankom zaključuje ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu 14 milijuna kuna. Na osnovu toga ugovora je u periodu od 13. studenog 1997. do 3. srpnja 1998. na ime kamata Boman AG »uprihodio« 883 tisuće kuna, a na šetu Haludova.


Zloupotrijebio ovlasti
Na posljednjem ročištu održanom prije dvije godine na raspravi je dodatno ispitana stalna sudska vještakinja financijske struke na okolnosti optužnice da je Andročec kao direktor TD-a Hoteli Haludovo 1997. godine zlouporabio ovlasti u gospodarskom poslovanju, odnosno da kredit u iznosu od 5,5 milijuna tadašnjih njemačkih maraka koji je Andročec isposlovao preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) u svibnju 1997. godine radi pripreme objekata za turističku sezonu nije za tu namjenu i iskoristio.


– Nastalu štetu predstavlja između ostalog, smanjivanje dugotrajne imovine zbog prodaje nekretnina i gubitka apartmanskog naselja zbog povećanja obveza društva, plaćanje kamata po kreditu koje Hoteli Haludovo nisu dobili, uknjižbe prava vlasništva s Hotela Haludovo na ime Dubrovačke banke za osiguranje naplate kredita koji je dobila tvrtka Boman AG, neulaganje deset miljuna maraka koje je Boman AG trebao dobiti od kupoprodaje dionica. To su glavni kriteriji za utvrđivanje nastale štete, tada je naglasila financijska vještakinja.


Akceptni nalozi i mjenice


– Hoteli Haludovo platili su 883.000 kuna kamata po kreditu koji Dubrovačka banka nije nikada plasirala Hotelima Haludovo, a je li iznos naplaćen putem akceptnih naloga ili je nešto plaćeno putem virmana, s obzirom na to da je osiguranje plaćanja bilo »vezano« s 20 akceptnih naloga i 20 mjenica, nisam sigurna , između ostalog je rekla vještakinja naglasivši da, iako postoji razlika između virmanske isplate i akceptnih naloga, šteta je ista. Vještakinja smatra da Hoteli Haludovo nisu bili u obvezi vratiti kredit budući da ga nisu ni primili, a obvezu prema HBOR-u temeljem tog kredita trebala je izvršiti Dubrovačka banka.


Terećenje Hotela Haludovo od strane Državne agencije za sanciju banaka (DAB-a) nije bilo osnovano. Pojašnjeno je da smanjenje temeljnog kapitala nije glavni kriterij za utvrđivanje štete, već jedna od odluka koju menadžment pravne osobe može donijeti, a obično se koristi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.


Ratno profiterstvo


Stoga sudsko vijeće smatra da iz nalaza i mišljenja vještaka proizlazi da je kamatama nastupila šteta Hotelima Haludovo pa nije bitno na koji je način došlo do naplate. Je li banka inicirala naplatu putem akceptnih naloga ili Hoteli Haludovo virmanskim plaćanjem, nevažno je.


Andročec je u izmijenjenom optuženom aktu terećen i za kazneno djelo ratnog profiterstva, odnosno za kazneno djelo iz procesa pretvorbe i privatizacije.


U svakom slučaju, od mišljenja sudskog vještaka, je li Andročec raspravno sposoban ili nije, ovisit će daljnji tempo kojim će se okončati ovaj postupak.