Otac manijak

Monstruozni Riječanin žalio se na kaznu za silovanje psihički bolesne kćeri. Nije dobro prošao

Fiore Vežnaver

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Riječanin B.K. (57) je godinama spolno zlostavljao svoju psihički bolesnu kćer, tukao nesretnicu i seksualno se iživljavao unatoč njenom otporu i preklinjanju da to ne čini. Vrhovni sud mu je kaznu s četiri godine povećao na pet godina zatvoraRIJEKA Županijski sud u Rijeci donio je pravilne zaključke o krivnji optuženika, ali je on zaslužio strožu kaznu. Bit je to presude Vrhovnog suda, koji je sa četiri podignuo na pet godina kaznu zatvora 57-godišnjem B. K. iz Rijeke koji je u riječkom sudu procesuiran pod optužbom da je počinio niz teških kaznenih djela, da je prije svega fizički i seksualno, incestuozno zlostavljao žrtvu, a to je bila njegova kći, dok je bila u dobi od 28 do 32 godine.


Vijeće riječkog Županijskog suda u srpnju prošle godine je, podsjetimo, optuženog oglasilo krivim za tri točke optužnice i četiri kažnjiva djela: teško kazneno djelo protiv spolne slobode, rodoskrvnuće, bludne radnje i nasilje u obitelji. Optužnica riječkog Županijskog državnog odvjetništva teretila je muškarca za još dva slučaja bludnih radnji, ali je za to oslobođen optužbi. Suci Vrhovnog suda zauzeli su pak stajalište da se u prvoj točki optužnice, kojom se otac žrtve teretio za dva kaznena djela – teško kazneno djelo protiv spolne slobode i rodoskrvnuće – radi o samo jednom kaznenom djelu, prvonavedenom, ali mu je kazna za inkriminaciju iz prve točke optužnice podignuta s dvije i pol na tri godine zatvora. Za nasilje u obitelji kazna mu je pooštrena za šest mjeseci, na godinu i pol dana, što je u konačnici dovelo do jedinstvene kazne zatvora od pet godina.


Znao što trpi


Osuđeni za teško pojmljivo seksualno zlostavljanje ostaje u pritvoru u koji je smješten u travnju 2017. godine, kada su otkrivene strahote koje je godinama proživljavala žrtva, a to vrijeme uračunava mu se u kaznu.
Presudom Vrhovnog suda stavljena je točka na procesuiranje inkriminiranih monstruoznih događanja što datiraju od 2014. do travnja 2017. godine, a poprište zbivanja bio je stan u kojem su živjeli optuženi i njegova kći. Riječaninu su sudilo pod optužbom kako je delikte počinio u situaciji da je znao da njegova kći trpi teže psihičke smetnje zbog kojih se psihijatrijski liječi, usljed čega je mlada žena bila pojačano osjetljiva i smanjenih mogućnosti pružanja otpora. Bila je i bez stalnih prihoda, ekonomski ovisna o ocu.U presudi Vrhovnog suda podsjeća se da je kod žrtve seksualnog zlostavljanja  utvrđen akutni psihotični poremećaj i reakcija na teški stres. Nalaz psihijatra govori da je još 2007. godine, kada je imala 22 godine, kod nje dijagnosticiran anksiozni poremećaj. Od 2009. do 2011. godine nije uzimala psihofarmake, a bilježi se i da je rujnu 2013. godine hospitalno liječena u riječkoj Klinici za psihijatriju. Navodi se da »ovisni poremećaj ličnosti«, koji je kod nje dijagnosticiran, karakterizira osjećaj bespomoćnosti, potreba za tuđom skrbi i stalnom podrškom okoline. Osobe s takvim poremećajem nisu u stanju oduprijeti se zanemarivanju i zlostavljanju drugih. Nepovoljni uvjeti, s obzirom na okruženje i emocionalnu klimu u kojima se razvijala, a obitelj nije percipirala ozbiljnost njenih psihičkih smetnji, rezultirali su strukturom njene ličnosti zbog koje nije bila u stanju oduprijeti se, smatra psihijatrijska vještakinja.Prva točka optužnice teretila je Riječanina za najgori dio gnjusnih nedjela, rodoskvrnuće i teško seksualno iskorištavanje nesretne kćeri. Dogodilo se to krajem ožujka 2016. godine, kada ju je muškarac – unatoč odupiranju kćeri i molbama da joj to ne radi – odvukao u svoju spavaću sobu. Nadvladao ju je fizičkom snagom i prinudio da trpi neželjeno dodirivanje, nije je puštao iz kreveta i svoje sobe. Razodjenuo se i tražio od nje da imaju seksualni odnos, pa da ga oralno zadovolji, što je ona ona odbijala. Nakon toga je razodjenuo nju, onemogućavao u pružanju otpora, pa je dodirivao po intimnim dijelovima tijela. Na kraju joj je učinio stvari koje naš zakon izjednačava sa spolnim odnosom. Istodobno joj je postavljao krajnje neprimjerena pitanja, dok ga je ona molila da se makne i prestane s onim što radi. Molila ga je da je pusti da ode spavati, jer ujutro mora ići na posao, sve dok nije uspjela u tome da je pusti da izađe iz sobe.

Veliki strah


Sredovječni Riječanin je pravomoćno osuđen i zbog slučaja bludnih radnji što su se zbila »neutvrđenog dana u razdoblju od 2014. do ožujka 2016. godine« u dnevnom boravku njihovog stana. Koristeći situaciju da je kći bila »posebno ranjiva zbog bolesti« i »smanjenih mogućnosti pružanja otpora«, protiv njene volje dirao ju je po intimnim dijelovima tijela preko odjeće i predlagao da imaju seksualni odnos.


Riječanin je oglašen krivim i za nasilje u obitelji, kazneno djelo što se proteglo na dvije godine, od svibnja 2015. do travnja 2017. godine. Fizički, psihički i spolno je zlostavljao i uznemiravao kćer, tvrdilo se u optužnici. Riječanin je udarao žrtvu po glavi i tijelu, obraćao joj je neprimjerenim riječima, a u kolopletu čudnog odnosa prema kćeri bili su, uz ostalo, i njegovi preintimni dodiri. Inkriminirano je i da joj je predlagao da budu u vezi, »hodaju« i imaju intimne odnose, što nitko neće znati, da će se on za sve brinuti i financijski je uzdržavati.


U četvrtoj točki izreke presude riječkog suda, kojom je 57-godišnjak oglašen krivim za nasilje u obitelji, navodilo se i da je u ljeto 2016. godine poslao kćeri na mobitel svoje golišave fotografije. Dogodilo se to iako mu je ona ranije u više navrata rekla da ne želi odnose s njim, smatrajući to bolesnim i poremećenim. Time je uznemirio žrtvu i doveo je u situaciju da se bojala što će on dalje napraviti, zaključeno je.Na presudu riječkog suda žalili su se i tužiteljstvo, i optuženi, i sama žrtva seksualnog zlostavljanja. Optužba je tražila oštriju kaznu, optuženik ukidanje presude, a na tragu žalbe tužiteljstva bila je i ona žrtve, ali je odbačena kao nedopuštena.

Konačni bijeg


Suci Vrhovnog suda zaključili su da je riječki sud pravilno poklonio vjeru iskazu kćeri optuženika, mada je on njene optužbe osporavao, a optužujući iskaz kćeri u globalu ocjenjivao proturječnim.


– Oštećenica se u svom iskazu, zbog sadržaja o kojem je iskazivala, ali i zbog utvrđenih psihičkih smetnji, nešto teže izražavala, kratko je opisivala radnje optuženika i davala relativno šture odgovore na postavljena pitanja. Međutim, usprskos vidljivoj nelagodi, bila je odlučna u tvrdnji da je optuženik počinio kaznena djela, naglašava se u presudi Vrhovnog suda, koji podvlači da je kći optuženika bila posebno ranjiva zbog svoje psihičke bolesti, što je njenom ocu bilo dobro poznato. Ukazano je na riječi žrtve koja je kazala kako je u početku mislila da bludničenje oca predstavlja očinske osjećaje, ali je u inkriminirano vrijeme bila pod teškim lijekovima.


– Pravilno je utvrđenje prvostupanjskog suda da je, zbog ponašanja optuženika, oštećenica izgubila osjećaj osobne vrijednosti, počela je sumnjati da je zbog toga drugi više ne poštuju, postala je nesigurna, povukla se u sebe, izgubila samopoštovanje. Dovedena je u položaj bespomoćnosti, bojala se što će optuženik napraviti. Nakon što joj se 14. travnja 2017. godine otac opet uvukao u krevet, pobjegla je i konačno ga prijavila, podvlače suci Vrhovnog suda.


Potvrda svjedoka


U njihovoj presudi se napominje i da optuženik, koji je na suđenju poricao da su se stvari odigravale onako kako je tvrdila žrtva, zanemaruje iskaze drugih svjedoka, prije svega bake žrtve, koja je rekla da joj je unuka u tri navrata govorila o odnosu optuženika prema njoj. Prvi put joj je unuka rekla kako bi voljela da otac ima neku ženu jer bi tada ona imala više mira. Drugi put joj je kazala da joj se »opet onaj manijak vuče u krevet«, a onda se izjadala da ju je silovao. Baka žrtve je priznala da, usprskos tome, nije učinila ništa, jer ju je bilo sramota. Da je žrtva o uznemiravajućim i nasilnim postupcima svog oca pričala i ranije, potvrdila su i dva svjedoka s kojima je zlostavljana žena prije više godina bila u vezi.


Suci Vrhovnog suda složili su se sa stajalištem optužbe da je, osim optegotnih okolnosti koje je riječki sud cijenio, trebalo dodatno valorizirati i druge, kao što je to negativni odnos počinitelja prema žrtvi i posljedicama koje trpi. No, generalno gledano, zaključeno je da je riječki sud pravilno utvrdio odlučne činjenice u slučaju.


– Prvostupanjski sud je pravilno zaključio da je optuženik psihičkim, tjelesnim i spolnim nasiljem teško kršio propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod svoje kćeri izazvao strah i doveo je u ponižavajući položaj, naglasili su u presudi suci Vrhovnog suda.