Skandal

Komadina traži objašnjenje o seksualnom zlostavljanju u Domu zdravlja: ‘Za nasilje ne može biti isprike’

Vladimir Mrvoš

Vozač pravomoćno osuđen zbog seksualnog nasrtaja na medicinsku sestru i dalje radi u Domu zdravlja. Jedni tvrde da je trebao dobiti otkaz, dok drugi smatraju da zakon to ne dopušta u slučaju kad je kazna »rad za opće dobro«Žrtva i dalje redovito viđa zlostavljača na svome radnome mjestu. Kako je to moguće? Tim se pitanjem bavila Potraga RTL- a koja je objavila šokantnu priču iz Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. U toj emisiji medicinska sestra Maja ispričala je potresnu priču o tome kako ju je zlostavljao kolega vozač Marin koji je nedavno pravomoćno osuđen na kaznu rada za opće dobro. U vrlo emotivnoj emisiji navodi se da su od napada prošle četiri godine, a da je pravomoćnom sudskom presudom nasilnik osuđen za dva kaznena djela, ali i dan danas radi u Domu zdravlja.


– Želim reći, i što mi je neshvatljivo, da Uprava Doma zdravlja, ni tada, a ni sada kada je drugostupanjska pravomoćna presuda na snazi, nije poduzela apsolutno ništa.Postavlja se pitanje kako je to moguće, ali do otkaza nije došlo, jer se Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, držao »slova zakona«.

Naime, Uprava Doma zdravlja i nije mogla dati otkaz pravomoćno osuđenom djelatniku, jer je u tome onemogućava Zakon o državnim službenicima u svom članku 137. stavak 4. Zakon taksativno kaže da državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona kada je osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomično uvjetnu osudu za kazneno djelo – danom saznanja za pravomoćnost presude, osim ako mu pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro.


Precizan zakon


Zakon je vrlo precizan. Državni službenik koji je osuđen radom za opće dobro, ne može dobiti otkaz po sili zakona, a ako ga dobije može tužiti poslodavca, koji će sigurno izgubiti sudski spor, te će takav zaposlenik nakon dugotrajnog sudskog procesa biti vraćen na posao, a morat će mu biti isplaćene i sve zaostale plaće, kaže odvjetnik osuđenog djelatnika Doma zdravlja.
Zašto je zakonodavac donio takvu zakonsku odredbu pravo je pitanje, ali po njoj Dom zdravlja Primorsko-goranske županije jednostavno mora postupiti i ruke su mu vezane – važećim Zakonom. Da apsurd bude veći, umjesto da se postavi pitanje zašto se ne ide na zakonske promjene, postavlja se pitanje zašto se takav zakon doslovno provodi.


Često se u javnosti čuje teza da imamo dobre zakone, ali da se oni loše provode. Teza je u ovom slučaju potpuno suprotna, kada bi se pitala i o tome odlučivala javnost. U tom slučaju naši su zakoni zapravo loši, ali se dobro provode.


Informacija iz Potjere da je umjesto ravnatelju pravomoćna presuda argument za davanje otkaza, i da je on u presudi pronašao temelj da odluku o otkazu povuče, nije ništa drugo nego traženje da se ne provodi zakon i da živimo u vremenu totalnih apsurda. Naime, u otrcanoj frazi »neka institucije rade svoj posao«, traži se da »institucije zapravo ne rade svoj posao«, što bi se moglo protumačiti pravnom nesigurnošću. Naime, izrečenu kaznu od deset mjeseci zatvora u srpnju ove godine Županijski sud u Varaždinu preinačio je – u rad za opće dobro i to je osuđenika »spasilo«, ne samo od zatvora nego i od otkaza.


Odluka suda


– Takva jedna argumentacija ne treba biti osnova za postupanje poslodavca jer u svom radnom okružju kao poslodavac treba štititi one koji su žrtve i treba pružiti jedno sigurno radno okruženje i poručiti zaposlenicama da će imati zaštitu na svome radnom mjestu, objasnila je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, dok je odvjetnica Ines Bojić objasnila situaciju sa strane struke u emisiji Potraga.


– Poslodavac u ovom slučaju nije imao zakonsku obvezu dati otkaz, ali moralno gledajući je svakako trebao dati okaz radniku jer u ovom slučaju je jedan radnik počinio kazneno djelo na štetu drugog radnika i da je bila počinjena šteta u odnosu na imovinu, sigurna sam da bi poslodavac reagirao.


U emisiji Potraga moglo se čuti i da je na upit upućen sutkinji Županijskog suda u Varaždinu Nadi Marincil koja je potpisala odluku kojom se zatvorska kazna osuđeniku u ovom slučaju preinačuje u rad za opće dobro RTL je dobio odgovor da se presude ne mogu komentirati. Rječitija je statistika koja kaže da se za djela koja uključuju seksualno nasilje u manje od 20 posto slučajeva dosuđuju zatvorske kazne, kaže se dalje u prilogu RTL-a.


– Što ćemo sa ženama koje su stupovi patrijarhata, koje ga se ne žele odreći, koje smatraju da je stanje takvo kakvo jest, da je žena drugotna, da treba služiti, opsluživati, da ako dobije batine, zašto drami. Mislim da su to očito naše sutkinje i to je jedino što mogu zaključiti, kaže aktivistica Sanja Sarnavka u prilogu RTL-a.


Opomena pred odkaz od 2015.


Dana 18. lipnja 2015. nakon saznanja o inkriminiranim radnjama i provedenog postupka utvrđivanja činjenica i okolnosti tadašnji ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije radniku je izrekao Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja ugovora o radu budući je utvrđeno da je kritičnoga dana verbalno i fizički povlačenjem za ruke i radnu odjeću počinio nedopuštenu radnju prema radnici.


Ravnatelj je odmah po zaprimanju pisane pritužbe radnice 19. lipnja 2015. godine izdao nalog voditelju službe sanitetskog prijevoza da organizira rad na način da predmetni radnici nisu u istom timu. Također, dao je nalog ovlaštenoj osobi za zaštitu dostojanstva radnika za pokretanje službenog postupka sukladno Zakonu o radu i Pravilniku Doma zdravlja te je nakon provedenog postupka radniku izrečena mjera Upozorenja o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja ugovora o radu kao i donesena Odluka o premještaju radnika na poslove u ispostavu Opatija.


Komadina: Nasilje zaslužuje kaznu


Za nasilje nema isprike. Svako nasilje zaslužuje kaznu. O tome odlučuju sudovi, kao i načinu kažnjavanja. Očekujem žurno objašnjenje svih nadležnih u sustavu što sam i zatražio.