Slučaj Đurđice Klancir

Blamaža s legitimiranjem novinarke: U MUP-u kažu da će to ubuduće izbjeći izmjenama zakona

Hina

Đurđica Klancir

Đurđica Klancir

I dalje tvrde da nisu prekršili zakon, ali ga mijenjajuZAGREB Nakon sastanka stručnih službi Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Ravnateljstva policije zbog legitimiranja novinarke Đurđice Klancir u njenoj redakciji iz MUP-a su ponovili da u tom slučaju nije prekršen zakon te najavili da će se nakon skore izmjene Zakona o policijskim poslovima i ovlastima provjera identiteta moći provesti i uvidom u Informacijski sustav MUP-a, bez terenskih provjera


»Time će se, ne samo otkloniti pravne i postupovne nejasnoće, već će se dodatno ojačati načelo razmjernosti policijskog postupanja, ali i osigurati viša razina zaštite prava i sloboda građana«, izvijestio je MUP nakon sastanka koji je u petak navečer održan u Ravnateljstvu policije, na inicijativu ministra Davora Božinovića.


U MUP-u kažu kako je povod sastanka bilo »konkretno postupanje prilikom provjere identiteta novinarke Đurđice Klancir-Ladišić, a predmet rasprave… postojeći zakonodavni okvir o načinu provođenja policijske ovlasti provjere identiteta osobe na zahtjev tijela državne uprave, pravne ili fizičke osobe«.
»Sukladno važećem Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima policijski službenik provjerava identitet osobe uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom, a iznimno na temelju iskaza osobe čiji je identitet provjeren. Prema navedenom Zakonu nije propisana mogućnost provjere identiteta osobe uvidom u Informacijski sustav MUP-a. Iako takva mogućnost tehnički postoji od rujna 2009. godine, odnosno od kada su postojećim evidencijama dodane fotografije građana, propustilo se to pitanje regulirati prilikom donošenja Zakona 2009. godine, kao i njegovim kasnijim izmjenama 2014.«, priopćio je MUP.


S obzirom na mišljenja da je bilo moguće provjeriti identitet osobe primjenom nekog drugog, ‘blažeg’ načina policijskog postupanja, na sastanku je zaključeno da »sukladno postojećim pravnim propisima, u navedenom slučaju, to nije bilo moguće«.


Ističu da je MUP-ova radna skupina krajem 2018. dovršila nacrt novog zakona za koji je javno savjetovanje zatvoreno 4. ožujka 2019. godine, a kojim je predloženo je da se ovlast provjere identiteta osobe može provesti i uvidom u Informacijski sustav MUP-a.


»To znači da se provjera identiteta osobe u slučajevima zahtjeva službenih osoba tijela državne uprave, pravnih ili fizičkih osoba radi ostvarivanja njihovih prava, ubuduće može provoditi bez terenskih provjera. Terenske provjere će se u ovakvim slučajevima moći provesti ukoliko se provjera identiteta osobe ne može utvrditi uvidom u Informacijski sustav MUP-a i samo ako to naloži nadležno tijelo za vođenje postupka, što će u daljnjoj proceduri donošenja Zakona predložiti Ministarstvo unutarnjih poslova«, ističu u MUP-u.


Dodaju i da će »uvažavajući činjenicu da policijsko postupanje može dovesti do subjektivnog osjećaja nelagode, a kako bi se izbjegle takve situacije« predloženim izmjenama i dopunama zakona i pravilnika detaljno urediti ovu materiju, što je propušteno učiniti 2010. i 2015. kad je Pravilnik bio donesen, odnosno mijenjan.