Seksualno zlostavljanje

Afera o kojoj bruji grad: Uprava Doma zdravlja kaže da osuđenom vozaču zakonski ne može dati otkaz

Vladimir Mrvoš

Sud je nakon žalbe osuđenog preinačio presudu uzimajući u obzir da je zaposlen, te je kaznu zatvorom zamijenio radom za opće dobro. Na navedeni je način sud iskazao svoje mišljenje o izvršenju kazne i nastavku radnog odnosa osuđenikaRIJEKA  Potresna ispovijest medicinske sestre Maje u RTL-ovoj emisiji Potraga o tome kako ju je zlostavljao kolega vozač Marin, kojeg je nedavno Županijski sud u Varaždinu pravomoćno osudio na kaznu rada za opće dobro, ali i dan danas radi u Domu zdravlja, izazvala je veliku pozornost i u Rijeci.


Između ostalog i zbog izjave zlostavljane medicinske sestre u spomenutoj emisiji »da se osuđeni vozač pozivao na činjenicu da mu nitko ništa ne može jer je došao preko župana Zlatka Komadine, a sestra mu je direktorica Turističke zajednice u Opatiji«.


Župan Komadina je u istoj emisiji izjavio »da tog gospodina ne poznaje i da ga nikada u životu nije vidio«, a za naš list izjavio je da za nasilje nema isprike.
– Svako nasilje zaslužuje kaznu. O tome odlučuju sudovi, kao i o načinu kažnjavanja. Očekujem žurno objašnjenje svih nadležnih u sustavu što sam i zatražio, rekao Komadina za naš list.


Prema raspoloživim informacijama, Uprava Doma zdravlja i nije mogla dati otkaz pravomoćno osuđenom djelatniku, jer je u tome onemogućuje Zakon o državnim službenicima u svom članku 137. stavak 4.


Zakon taksativno kaže da državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona kada je osuđen na kaznu zatvora ili kaznu dugotrajnog zatvora ili djelomično uvjetnu osudu za kazneno djelo, danom saznanja za pravomoćnost presude, osim ako mu je pravomoćnom presudom izrečena uvjetna osuda ili mu je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro.


U posjedu smo i kompletne kronologije ovog događaja koju donosimo u cijelosti.


Provedeni postupak


Dana 18. lipnja 2015. nakon saznanja o inkriminiranim radnjama i provedenog postupka utvrđivanja činjenica i okolnosti tadašnji ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije radniku je izrekao Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja ugovora o radu budući je utvrđeno da je kritičnoga dana verbalno i fizički povlačenjem za ruke i radnu odjeću počinio nedopuštenu radnju prema radnici.


Ravnatelj je odmah po zaprimanju pisane pritužbe radnice 19. lipnja 2015. godine izdao nalog voditelju službe sanitetskog prijevoza da organizira rad na način da predmetni radnici nisu u istom timu.


Također, dao je nalog ovlaštenoj osobi za zaštitu dostojanstva radnika za pokretanje službenog postupka sukladno Zakonu o radu i Pravilniku Doma zdravlja te je nakon provedenog postupka radniku izrečena mjera Upozorenja o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja ugovora o radu kao i donesena Odluka o premještaju radnika na poslove u ispostavu Opatija.


Sukladno odredbama čl. 134. Zakona o radu i čl. 32. do 36. Pravilnika o radu Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, radnik je upozoren da je takvo ponašanje u potpunosti neprimjereno i nedopustivo te podliježe nužnim sankcijama, s obzirom da predstavlja eklatantnu povredu obveza iz radnog odnosa prema kolegici i odredbe o zaštiti od uznemiravanja.


Slijedom provedenog postupka, radniku je izrečeno Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkaza ugovora o radu za slučaj nastavka kršenja radnih obveza na opisani ili sličan način, te je upozoren da poštuje obveze iz radnog odnosa sukladno potpisanom ugovoru o radu.


Drugostupanjska presuda


Dana 15. listopada 2019. Dom zdravlja Primorsko-goranske županije zaprimio je drugostupanjsku presudu Županijskog suda u Varaždinu, posl. br. 5 Kž-14/2019-7 od dana 02. srpnja 2019. godine, kojom je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci za počinjena dva kaznena djela bludnih radnji iz Kaznenog zakona za koja je pobijanom presudom proglašen krivim, s time da je temeljem članka 55. stavaka 1. i 2. Kaznenog zakona izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro na način da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada, vodeći računa o njegovim mogućnostima s obzirom na njegove osobne prilike i zaposlenje, s time da taj rok ne može biti kraći od jednog mjeseca ni dulji od dvije godine računajući od početka izvršavanja rada za opće dobro.


S obzirom da se radi o osobito važnoj činjenici povrede radnog odnosa poslodavac je pokrenuo postupak pred otkazivanjem ugovora o radu zbog izvanrednih razloga.


Istovremeno je zahtjev za očitovanje o namjeravanom izvanrednom otkazu sukladno članku 150. st. 5. Zakona o radu odaslan na adrese svih 12 sindikata koji djeluju kod poslodavca. U pristiglim odgovorima očitovanja nisu bila jednoznačna.


Obrana usmenim putem


Radniku je sukladno odredbi članka 119. stavak 2. Zakona o radu omogućeno da iznese svoju obranu usmenim putem na zapisnik dana 22. listopada 2019. godine te je radnik navedeno pravo iskoristio putem branitelja.


Tom prilikom prisutan neposredni voditelj odjela saniteta iznio je ocjenu rada radnika u proteklom razdoblju i ocijenio da među kolegama i kolegicama nije bilo pritužbi na njegova rad i ponašanje prema njima.Cijeneći sve navedeno ravnateljstvo Doma zdravlja Primorsko-goranske županije smatra da je bilo uputno obustaviti pokrenuti postupak izvanrednog otkaza ugovora o radu radnika, a nakon provedenog postupka vezano uz zaštitu dostojanstva radnika sukladno primjenjivim odredbama Zakona o radu i internim propisima poslodavca, uvažavajući sve okolnosti predmetnog događaja. Posebno se napominje da je mjera upozorenja o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja ugovora o radu u slučaju daljnjeg kršenja obveza radnika iz radnog odnosa i dalje aktivna. O svemu navedenom sastavljen je i potpisan zapisnik koji je prilog kompletnoj dokumentaciji.Provjerom relevantne sudske prakse uz konzultaciju vanjskih suradnika odvjetnika Doma zdravlja Primorsko-goranske županije utvrđeno je kako postoji raznolika i suprotstavljena sudska praksa.


Nakon provedenih radnji sukladno Zakonu o radu, a prije izvanrednog otkazivanja radniku, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije je, nakon uvida u cjelokupnu dokumentaciju iz dosjea radnika, zaključio da je protiv radnika vođen radno-pravni postupak pri Domu zdravlja u tijeku 2015. godine temeljem pritužbe radnice, te je nakon provedenog postupka radniku izrečena mjera Upozorenja o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja ugovora o radu kao i donesena Odluka o premještaju radnika na poslove u drugu ispostavu, čime je okončan radno-pravni postupak, a da je radnik postupio sukladno upozorenju o obvezama iz radnog odnosa i mogućnost otkazivanja ugovora o radu te na istog nema pritužbi u proteklom razdoblju.


Radnik je pravomoćno osuđen drugostupanjskom presudom Županijskog suda u Varaždinu, posl. br. 5 Kž-14/2019-7 od dana 02. srpnja 2019. godine, čime je isti kažnjen za navedena kaznena djela, a izvršenjem kaznene sankcije bit će okončan kazneni postupak.


Sud je zauzeo stajalište te je sukladno žalbi radnika preinačio prvostupanjsku presudu u tom dijelu, tako da je kaznu zamijenio radom za opće dobro na način da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada uvažavajući njegove osobne prilike i zaposlenje. Na navedeni je način sud iskazao svoje mišljenje glede izvršavanja kazne i nastavka radnog odnosa radnika.