MINISTAR ZDRAVSTVA

Beroš: Nacionalnim programom za rano otkrivanje raka dojke cilj nam je smanjiti smrtnost za više od 25 posto

P. N.

Foto Davor Kovačević

Foto Davor KovačevićZAGREB – „Tradicionalno obilježavanje Dana narcisa kojim osvještavamo važnost prevencije i rano otkrivanje raka dojke ne smije stati na tom danu. Trebamo i moramo jednakim intenzitetom djelovati u sinergiji i ostale dane u godini stavljajući pacijenta u fokus. Tome ide u prilog naše pokretanje 8. ciklusa Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke, Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka vrijednog 8.5 milijardi eura, preventivnih zdravstvenih pregleda, revizije postojećih i uvođenje novih Nacionalnih programa te međuresorni projekt Javne ustanove – prijatelji zdravlja“ istaknuo je ministar Beroš dodajući da navedeni reformski iskoraci donose višestruke dobrobiti pacijentima, njihovim obiteljima kao i cjelokupnom zdravstvenom sustavu, priopćilo je Ministarstvo zdravstva.Posebno je istaknuta važnost nedavnog pokretanja 8. ciklusa Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke u sklopu kojeg se može smanjiti smrtnost za više od 25% kao i pojavnost raka dojke koji više nije najčešći zloćudni uzrok smrti kod žena u Hrvatskoj, već se nalazi na trećem mjestu. Ujedno je spomenuti Nacionalni program pokazao da se 60% novootkrivenih karcinoma dojki otkriva u lokaliziranom stadiju što značajno poboljšava ishode liječenja i kvalitetu života pacijentica.

„Presudni čimbenici koji su odredili intenziviranje naših preventivnih aktivnosti su upravo izazovi u odnosu na druge europske zemlje u ranom otkrivanju bolesti i ishodima liječenja. Dijagnozu stanja svi znamo i mnogo se o njoj govori, no još je važnije liječiti detektirane probleme. Pritom zdravstvena pismenost i prevencija idu ‘ruku pod ruku’ s poboljšanjem zdravstvene slike nacije i ishoda liječenja što i činimo u sklopu reforme zdravstva dajući prevenciji posebno područje interesa“, naglasio je ministar Beroš napominjući da Vlada i zdravstvena administracija čini zaokret prema postulatima dr. Andrije Štampara koji je postavio temelje javnog zdravstva i smatra se jednim od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije.Tim povodom ministar Beroš se posebno zahvalio pacijenticama koje, iznošenjem svojih osobnih iskustva u borbi s ovom zloćudnom bolešću, dodatno educiraju široku javnost i vlastitim primjerom potiču građane na preventivne preglede ističući da je briga o zdravlju ‘dvosmjerna ulica’. Drugim riječima, pacijenti moraju imati aktivnu ulogu jednako kao i liječnici inače medicinska postignuća ne daju željene rezultate.„Hrabrost, optimizam i posvećenost pacijentica kao i udruga pacijenata naši su glavni motivatori i pokretači u daljnjim iskoracima u borbi s onkološkim bolestima. Njihova odgovornost, optimizam i elan nezamjenjiv je dio svakog oporavka, kako pacijenata tako i zdravstvenog sustava. Vlada i zdravstvena administracija pozdravlja takav pristup jer jedino na taj način možemo učiniti daljnje iskorake prema boljitku cjelokupnog zdravstvenog sustava,“ zaključio je ministar Beroš.