PLIMA I OSEKA

Znate li što su žive i mrtve plime ili kada nastupaju najveće oseke? Dovoljno je pogledom potražiti Mjesec…

Boris Bulić

Plima i oseka se izmjenjuju dva puta dnevno. A kolika će razina mora biti, odnosno koliko će se more podići ili spustiti, ovisi ponajprije o Mjesecu i fazi u kojoj se trenutno nalazi.Svakoga se dana morska razina dva puta podigne i dva puta spusti. Da budemo precizniji taj se interval odigrava svakih 24 sata i 48 minuta. Tako je to oduvijek, od vremena dok je Zemlja još bila mlada, a mora prazna i vrela od kopna koje se tada još nije smirilo na svojim užarenim i neukrućenim klizištima.


Prva znanstvena objašnjenja tog fenomena dao je Isac Newton koji je objasnio odnose privlačnih sila Sunca, Mjeseca i Zemlje. Njegova teorija do danas nije pobijena i službeno je potvrđena nebrojeno puta.


Premda je Mjesec neusporedivo manji od Sunca, zbog svoje blizine (cca. 384400 km.) ima znatno veći utjecaj na vodene mase na Zemlji. Upravo je zato najviša razina mora (gornja kulminacija) na onoj točki zemljine površine koja je u datom trenutku najbliže Mjesecu.
Pored Mjeseca, i Sunce ima privlačnu moć, pa će zavisno od položaja tih dvaju nebeskih tijela rast, odnosno opadanje razine mora, imati različite vrijednosti. Kada svemu tome dodamo i neprestano okretanje Zemlje oko vlastite osi uz stalnu rotaciju oko Sunca te rotaciju Mjeseca oko Zemlje dobijamo prilično neujednačenu sliku oscilacije razine mora.


Sad je pravi trenutak…


No postoje ljudi kojima sve to i nije tako zbunjujuće. U skladu s interesima tih neobičnih ljudi stvoreni su i programi, a onda i aplikacije koji mogu u dlaku predvidjeti morske mijene.


Pojava kada more nadolazi i kada se razina podiže naziva se plima, za razliku od opadanja koje nazivamo oseka.


Najjače, žive plime se javljaju za vrijeme sizigija  kada se Sunce i Mjesec nađu u istoj liniji nad Zemljom. Tada, se privlačne sile ovih nebeskih tijela zbrajaju i tada imamo najvišu razinu mora.


Važno je napomenuti da se istovremeno na dijametralno suprotnoj strani Zemlje također javlja plima (donja kulminacija), dok na ‘bokovima’ nastupa oseka. Taj je paradoks u uskoj vezi sa centrifugalnom silom koja je posljedica rotacije zemlje oko vlastite osi, a koja je na tim točkama jača od privlačne sile mjeseca.


Najmanje oscilacije razine mora se događaju za vrijeme kvadratura (prva i zadnja četvrt) kad se privlačne sile Sunca i Mjeseca pojednostavljeno rečeno poništavaju. Zapravo se nisko more uzrokovano položajem mjeseca poklapa sa visokim morem uzrokovanim položajem Sunca što na moru vidimo kao tzv, mrtve plime.


I dok neke ribe aktivira nadolazeće more, druge vole oseku. No to je već nova tema o kojoj ćete više saznati u jednom od sljedećih priloga.