VIŠKA PANULA

Znate li koliko je olovno opterećenje potrebno da bi viška panula bila lovna? Ako ne znate, evo recepta

Boris Bulić

Prvih deset olovnica se postavlja na razmaku od deset centimetara, a sljedećih deset se postavlja na razmaku od po petnaest centimetara. Slijedi niz od deset olovnica s razmakom od po dvadeset centimetara, a nakon njih ide dvadeset olovnica s razmakom od po trideset centimetara, te dvadeset olovnica s razmakom od pedeset centimetara…Brojne su varijacije na ovaj tip panule koja, u zavisnosti od rasporeda olovnica, ukupnog otežanja i brzine plovila, pod morem zauzima različite položaje i lovi na različitim dubinama.


Kod osnovne montaže viške panule, gledano od ribolovca prema udici, prvih deset olovnica se postavlja na razmaku od deset centimetara, a sljedećih deset se postavlja na razmaku od po petnaest centimetara. Slijedi niz od deset olovnica s razmakom od po dvadeset centimetara, a nakon njih ide dvadeset olovnica s razmakom od po trideset centimetara, te dvadeset olovnica s razmakom od pedeset centimetara.


Između posljednjih petnaest olovnica razmak je šezdeset centimetara. Ukupno otežanje na ovako konstruiranoj panuli je 850 grama olova raspoređenih na tridesetak metara strune.

Nešto lakša i jednostavnija konstrukcija podrazumijeva 300 grama malih olovnica složenih po veličini u tri grupe od po 20 komada, raspoređeno na 60 metara najlonskog monofila promjera jedan milimetar. Prva grupa olovnica koja se nalazi najbliže udici teži 60 grama, druga grupa smještena po sredini panule teži 100 grama, a treća s najtežim olovnicama, najbliže ruci, teži 140 grama. Razmak među olovnicama je oko jednog metra. U sistemu se nalaze i četiri zogulina, po jedan između svake grupacije olovnica, jedan za spoj predveza i osnove, i jedan na kraju, u ruci ribolovca. Ovako složena panula se koristi za lov na dubinama od 20 do 30 metara, a pušta se oko 70 metara iza broda.Za hladnije doba godine, kada se riba drži dubljih slojeva, valja koristiti nešto težu panulu, ukupnog otežanja od 740 grama. I ovdje su olovnice razdijeljene u tri grupe, pri čemu prvu grupu čini 20 olovnica pojedinačne težine 7 grama, drugu 20 olovnica pojedinačne težine 10 grama, a treću 20 olovnica pojedinačne težine 20 grama. Ova se panula pušta od 100 do 120 metara iza broda, čime se lako dosežu dubine od 40, 50, pa i više metara.


Bez obzira na konstrukciju i raspored olovnica, viška se panula uvijek povlači iz ruke, a namata na pluteno ili drveno motovilo.