FRATAR

Svi vole loviti fratre i to nikako nije bez razloga. A uloviti fratra nije teško…

Boris Bulić

Udarac fratra je odmjeren i snažan. Mnogu ribolovci griješe pa kontriraju na one prve, neodređene pomake vrha štapa. Takve kontre najčešće ne donose ribu već je samo ogrebu nakon čega se fratar zavlači u prvu rupu gdje ponekad ostaje i više dana…Fratar je jedna od najtraženijih i najcjenjenijih riba koje se mogu loviti udicom i to nikako nije bez razloga. Temperament i borbenost koju pokazuje tijekom lova i izvlačenja uz izrazito visoku kulinarsku vrijednost stavlja ga u sam vrh udičarima zanimljivih vrsta. Fratra nalazimo uzduž cijelog obalnog pojasa na svim dnima no najbrojniji je nad hridinastim i škrapavim dnom na dubinama od 5 do 20 metara. Iako zna poći i dublje, ispod 100 metara ga ipak nema. Ne izbjegava ni vode nižeg saliniteta, tako da ga možemo sresti i u riječnim ušćima.Nedorasle i mlade primjerke nalazimo u plićim zaljevima gdje često u manjim jatima prate trlje, ovčice i drugu pridnenu ribu koja ruje po morskom dnu. Za razliku od njih, odrasli su primjerci puno oprezniji i nepovjerljiviji, plahiji i divljiji. Iako temeljno okupljeni u velike grupe, zapravo žive životom samotara po škrapama i skrovištima u sigurnosti dubljih i skrovitijih mjesta, baš kao da nisu dio istog jata.
Fratar zbog prehrane pripada životnoj zajednici bentosa. Hrani se sitnim beskralježnjacima, a ponekad pasu i alge. Kad je gladan, zna razbiti i ježinca.


U sportskom ribolovu fratar se može loviti na više načina. Iz barke se lovi klasičnim kančenicama, s obale na fermu, tehnikom beach ledgering ili plovkom, dok se u podvodnom ribolovu lovi puškom.Klasična kančenica za fratra podrazumijeva tri prame dužine od 15 do 30 centimetara ne tanje od 0,28 milimetara vezane na osnovu predveza promjera barem 0,35 milimetara. Ukoliko riba radi prema očekivanjima, prame mogu biti kraće, no ukoliko riba teško i podozrivo prima ponuđenu ješku tada prame trebaju biti dulje. Najdonja prama mora loviti ispod olovnice težine 60 do 100 grama.


Idealna udica za lov fratra je papagajka širine luka od 10 do 14 milimetara.


Pribor se spušta do dna nakon čega se čeka potez ribe. Udarac fratra je odmjeren i snažan. Mnogu ribolovci griješe pa kontriraju na one prve, neodređene pomake vrha štapa. Takve kontre najčešće ne donose ribu već je samo ogrebu nakon čega se fratar zavlači u prvu rupu gdje ponekad ostaje i više dana. Ukoliko pak padne s udice u prvih nekoliko metara, svojim paničnim bijegom može natjerati i ostale fratre na tom području u bijeg i zavlačenje u rupe nakon čega je najpametnije potražiti novu poziciju.Posebno je učinkovit lov fratra izbacivanjem sistema iz barke prema obali. Barku je potrebno usidriti na nekih sedamdeset do sto metara od obale te nakon zabacivanja prema kraju polaganim privlačenjem češljati teren. Za ovakav način ribolova najprikladniji su lagani beach ledgering štapovi s kojima se željeni domet lako postiže, a zahvaljujući osjetljivom vrhu detekcija je s njima vrlo jednostavna. Predvez za ovakav ribolov je malo drukčije konstrukcije od klasične kančenice. U ovom slučaju najdonja udica ne smije biti na dnu već neposredno iznad njega. To se postiže tako da udaljenost između olovnice i mjesta spajanja prame i osnove bude desetak centimetara duža od dužine prame. Zbog veće mogućnosti zadjeva, za olovnicu je u ovom slučaju najprikladnije koristiti tirolsko drvce.