ŠTAP ILI RUKA

Što vam je draže, lov liganja iz ruke ili pomoću štapa?

Boris Bulić

Premda su prednosti lova liganja štapom uistinu prednosti, ne možemo ne spomenuti i užitak lova liganja iz ruke u kojem se, ako je sve posloženo kako treba, na drugom kraju osjeti svaki drhtaj i dodir, što je posebno izraženo u situacijama kad lignja pipka i kalkulira, a kada je ruka u odnosu na štap u velikoj prednosti…Kada je u pitanju ribolov općenito,  a posebno kada je u pitanju eging, lov liganja s obale,  prednosti lova štapom su nebrojene i jasne većini ribolovaca svih profila i sklonosti – od urednog slaganja strune, preko kontinuiranog izvlačenja bez zastoja i grubih pokreta, do mogućnosti rada s više sistema na malo prostora.


Suvremena ponuda štapova namijenjenih lovu liganja je izuzetno bogata i u toj se paleti s lakoćom može pronaći idealan štap bez obzira na tehniku kojom želimo loviti. Naravno, najskupocjeniji i najkvalitetniji su štapovi za tataki, i to prvenstveno zbog visoko postavljenih zahtjeva koje nameće ova tehnika, no zato se za klasičan lov bilo panulom bilo skosanjem mogu pronaći dobri i kvalitetni štapovi po umjerenim pa čak i niskim cijenama. Svakako, glavna karakteristika štapa namijenjenog lovu liganja mora biti elastičnost i mekana progresivnost koja će s lakoćom amortizirati svaki grublji pokret bilo lignje koja se pokušava osloboditi, bilo vala koji zaljulja barku ili na kraju krajeva nespretnijeg rukovanja priborom.


I premda su nabrojane prednosti uistinu prednosti, ne možemo ne spomenuti i užitak lova liganja iz ruke u kojem se, ako je sve posloženo kako treba, na drugom kraju osjeti svaki drhtaj i dodir, što je posebno izraženo u situacijama kad lignja pipka i kalkulira, a kada je ruka u odnosu na štap u velikoj prednosti.
Stoga bi zapravo uvijek trebalo imati spreman i štap i motovilo i naravno, sve raspoložive skosavice kako bismo potpuno opremljeni mogli uživati u svim dražima lova liganja.


No bez obzira za koju se tehniku odlučili, važno je znati da krunice na skosavicama i peškafondima kao ni kuke na saonicama nemaju zazupce, tako da izvlačenje lovine uvijek mora biti kontinuirano, bez opuštanja strune.


U prihvatu ulova, od velike pomoći može biti oprara, dok je u lignjolovu iz barke ulov često praktičnije prihvatiti rukom, neposredno iza glave.