PRIPREMA JE POLA USPJEHA

Slažete li svoje predveze kući ili ih vezujete na licu mjesta? Koliko predveza uopće nosite u ribolov?

Boris Bulić

Cijena nepripremljenosti je uvijek previsoka. Pomno odabrani i pripremljeni predvezi ma koliko trenutno izgledali suvišni, do kraja sezone uvijek budu u potpunosti iskorišteni, a trenutak kada neka od ribljih vrsta pokaže interes za vašom ješkom, a vi nemate odgovarajući predvez, nikako nije situacija koju želite.Ribolov udicom iz barke je uvijek izazov. Većina ribolovaca ne ide ciljano na pojedine vrste već se uglavnom zadovoljava sa situacijama zvanima ‘što dođe – dođe’. Takvim se ribolovcima ribe najčešće same vješaju o udice, pri čemu konačan rezultat uglavnom podbacuje do krajnjih granica. Za razliku od njih, postoje i oni inovativniji i prilagodljiviji koji ribu ne čekaju već je traže.


Tražiti ribu na dubini od dva – tri metra i nije neka mudrost, no tražiti je na dubini od tridesetak i više metara zahtijeva ipak stanovitu upućenost i praksu. Jedan od preduvjeta za uspješan ribolov su svakako kvalitetno izrađeni predvezi. Mada su mnogi ribolovci skloniji vezivanju udica i slaganju montaža na moru, praksa je pokazala da je pravovremena priprema na suhom pravi ključ uspjeha, bar što se tog segmenta tiče. Predvezi pripremljeni kući uvijek su kvalitetniji nego oni vezani na licu mjesta. Jedan od glavnih argumenata koje ističu ribolovci skloniji vezivanju na moru je taj da je puno jednostavnije složiti odgovarajući predvez kada se riba otkrije nego li se zamarati suvišnim montažama koje možda nikada neće biti iskorištene.

No cijena takve nepripremljenosti je uvijek previsoka. Pomno odabrani i pripremljeni predvezi do kraja sezone uvijek budu u potpunosti iskorišteni, a trenutak kada neka od vrsta pokaže interes za vašom ješkom, a vi nemate odgovarajući predvez, nikako nije situacija koju želite.


A za dobru pripremljenost i ne treba previše truda. Dovoljno je pripremiti nekoliko tipova predveza čime se pokriva većinu situacija u kojima se ribolovac može naći. Naravno, debljina, odnosno promjer prama i osnove predveza te veličina udica se moraju prilagoditi očekivanoj veličini riba. Tako će primjerice za lužine, manule i modrace prame biti promjera 0,14 – 0,18 milimetara, dok će se za arbune i fratre prame kretati od 0,25 do 0,35 milimetara, a možda i više.


Naravno, ako su na meti veće ribe tada su i predvezi deblji, a  ako se u ribolovu namjerava


provesti više dana tada svakako raste i broj pripremljenih predveza.