RIBOLOVNI SAVJETI

Sačuvajte vrh od oštećenja na najjednostavniji način – postavite perlu!

Boris Bulić

Koliko vam se puta dogodilo da vam se zogulin zaglavi u vršnom provodniku ili da u prenamatanju slomite vršni segment koji ste skupo platili. Postavite perlu i lovite bez opterećenja.Pri ribolovu surf tehnikama ili klasičnim povrazima s broda, predvezi su najčešće tek neznatno kraći od ukupne duljine štapa. Budući da se spoj predveza sa osnovnom strunom uglavnom ostvaruje preko zogulina s karabinom, neminovno dolazi do povremenih zapinjanja ili zaglavljivanja tog metalnog spojnog elementa u vršnom provodniku, pri čemu na metalnom dijelu provodnika dolazi do mikrooštećenja koji onda u svakom prolasku oštećuju strunu. Nakon određenog broja takvih sudara i provlačenja provodnik postaje nepovratno oštećen a struna prije ili kasnije puca. Naravno, taj kritični trenutak može doći baš dok zamarate ribu života.


Perla ne opterećuje sistem, a čuva čvor i vrh štapa kako za vrijeme ribolova tako i u transportu.


Da bi izbjegli oštećenja tog tipa, a ujedno i zaštitili spojni čvor, dovoljno je na osnovnu strunu navući mekanu perlu, koja mora biti toliko velika da ne može proći kroz otvor vršnog provodnika. Pri dnevnom ribolovu je poželjno da perla bude živih, uočljivih boja, dok je noću primjerenija fluorescentna. Na taj je način mjesto spoja strune i predveza lako uočljivo, a u slučaju pretjeranog namatanja, sudar spojnog elementa sa vodilicom je mekan, bez ikakvih posljedica. Takva montaža nimalo ne smeta ribama, a ribolovcu znatno olakšava rad sa dugim predvezima. Osim toga na taj se način čuva i spojni čvor osnove i zogulina.


A ako se kočnica pravilno podesi tada ni prenamotavanje neće dovesti do pucanja vršnog segmenta što je svakako još jedna slab i bolna točka udičara.